Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 8 april 2013

Paul Wolvekamp in bestuur RSPO

Afgelopen week is Both ENDS’ adjunct-directeur, Paul Wolvekamp, gekozen als nieuw bestuurslid van de RSPO, de Roundtable on Sustainable Palm Oil. Tijdelijk, tot november, want dan zijn er opnieuw verkiezingen. “Ik hoop dat mijn plaats dan wordt ingenomen door een sociale ngo uit het Zuiden, want die groep is ondervertegenwoordigd in de RSPO.” Daarom wil Paul binnen de RSPO vooral aansturen op een grotere inbreng van ngo’s, plantagearbeiders en kleine palmolieproducenten uit het Zuiden.

 

Wat doet de RSPO?

“De RSPO is een multi-stakeholderplatform dat zich inzet voor het verduurzamen van de palmoliesector”, legt Paul uit. “De internationale vraag naar palmolie groeit, dat staat vast. Palmolie is een belangrijk product met een hoge economische opbrengst per hectare. Helaas gaat de expansie van palmolieteelt veelal gepaard met grootschalige ontbossing en land conflicten en staat de lokale bevolking vaak machteloos. De RSPO zet zich in voor het verduurzamen van de sector door het stellen van productie-eisen en het in beweging brengen van de markt om duurzame, gecertificeerde, palmolie te kopen.”

 

Speerpunten

“Met certificering heeft de RSPO vooruitgang geboekt. Toch liggen er nog enorme uitdagingen.  De RSPO brengt plantagebedrijven, verwerkers, handelaren, retailers, banken, investeerders en ngo’s bijeen. Maar ngo’s uit het Zuiden zijn ondervertegenwoordigd. Ik vind dit jammer want zij zetten zich onder meer in voor natuurbehoud, de rechten en belangen van plantagearbeiders, lokale dorpsgemeenschappen en kleinschalige telers. Nu hopen de ecologische en sociale/mensenrechtenproblemen zich op.”

 

“Daarbij is er sprake van een nog steeds groeiend aantal landconflicten, met name tussen plantagebedrijven en lokale (inheemse) dorpsgemeenschappen. Particuliere bedrijven, staatsbedrijven en investeerders verwerven grote stukken land voor ontwikkeling van palmolieplantages. Dit ontneemt lokale gezinnen veelal hun land en mogelijkheden om zichzelf en hun gemeenschap van voedsel en inkomen te voorzien. Dit probleem komt grotendeels voort uit gebrek aan voldoende regulering, handhaving  en investering door overheden in producenten- en consumentlanden. De RSPO kan hierin echt een verschil maken, en dat wil ik graag stimuleren!”

 

“Een derde punt waar ik mij hard voor wil maken is de naleving van de certificatie-voorwaarden. Bedrijven die een RSPO-certificaat ontvangen moeten de gemaakte afspraken natuurlijk (blijven) nakomen.”

 

Investeren

“De palmoliesector is belangrijk, ook voor Nederland. Het is cruciaal in de verduurzaming van deze sector te investeren. Omdat Nederlandse bedrijven veel palmolie importeren ligt hier ook een taak voor de Nederlandse overheid. De RSPO stimuleert de Nederlandse overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen. Het platform heeft de mogelijkheid om de problemen die er zijn te adresseren en die kans moeten we grijpen.”

 

Both ENDS is sinds 2006 lid van de RSPO en is al sinds de jaren ’90 actief op het gebied van ontbossing, landrechten en duurzame palmolie. Both ENDS was koploper in het aankaarten van deze kwesties in het publieke en politieke debat.

 

De RSPO

The RSPO Dispute Settlement Facility

 

Foto van oneVillage Initiative

Lees meer over dit onderwerp