Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 juni 2013

Onderzoekt UN-rapporteur James Anaya de Barro Blanco-dam in Panama?


 En gaat James Anaya de Panamese regering vragen om de bouw van de desastreuze dam voorlopig maar stil te leggen? Both ENDS vraagt dat samen met 12 maatschappelijke organisaties, waaronder 4 Panamese, aan de Speciale Rapporteur van de VN voor de rechten van inheemse bevolkingsgroepen. Hard nodig want de Barro Blanco-dam, die is gepland in de Tabasará rivier, heeft harde gevolgen voor een deel van de Ngäbe -indianen.

 

Huis en erfgoed onder water
De Ngäbe-indianen die rond de rivier wonen worden in hun bestaan bedreigd door de dam. Die zorgt ervoor dat een deel van hun huizen, hun religieuze, culturele en historische plekken onder water zullen verdwijnen. De stromende rivier zal veranderen in een stilstaand meer, met ernstige gevolgen voor de voedselvoorziening en het landschap. Het milieu en de biodiversiteit rond de rivier zullen ingrijpend verarmen.

 

Niks te zeggen
En is er aan de Ngäbe iets gevraagd over dit project? Nou nee, terwijl dit volgens internationaal recht wel verplicht is. Het is een raadsel hoe de milieueffectrapportage van dit project ooit is goedgekeurd. Daar heeft een van de Panamese organisaties (CIAM) dan ook een rechtszaak tegen opgestart.

 

Klimaat
Dit project valt onder het zogenaamde CDM, het Clean Development Mechanism. Dat is door de VN opgericht om rijke landen tegen een zo laag mogelijke prijs klimaatvriendelijke energieprojecten te laten financieren in ontwikkelingslanden. Dat is goedkoper dan dat ze zelf hun CO2-uitstoot verminderen. Maar  bij de Barro Blanco is sprake van schendingen van de rechten van de inheemse bevolking. En volgens Both ENDS en de 12 andere organisaties zou zo’n project niet in CDM mogen zitten.

 

FMO in zijn hemd?
Both ENDS praat al heel lang met de FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, die zo’n 25 miljoen dollar in dit project heeft gestoken. FMO heeft 100% vertrouwen in het Ronde Tafel proces dat in Panama wordt gevoerd, maar terwijl er wordt gepraat, wordt er hard aan de dam gebouwd. Wij hopen dat bemoeienis van James Anaya van de VN ertoe zal leiden dat er nu eindelijk duidelijke afspraken met de Ngäbe komen, nog voordat de dam er ineens staat.  Stel nou dat James Anaya van de VN wél serieus werk maakt van de rechten van de Ngäbe-indianen? Dan zou de FMO toch behoorlijk in zijn hemd staan… 

Lees meer over dit onderwerp