Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 4 May 2015

Nieuwe Aziatische Infrastructuur Investeringsbank moet strenge eisen stellen.

Op initiatief van China wordt gewerkt aan het opzetten van de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB). Als ‘Chinees alternatief voor de Wereldbank’ zal de AIIB zich richten op het financieren van grootschalige infrastructuurprojecten in Azië. De bank belooft ‘lean, clean and green’ te worden. Dat wil zeggen: niet bureaucratisch, niet corrupt en milieuvriendelijk. Toch vrezen maatschappelijke organisaties desastreuze gevolgen voor mens en milieu, gezien de slechte reputatie van China op dit gebied. In een brief aan de AIIB en in een persbericht roept onze partner NGO Forum on ADB de bank op om strikte criteria (safeguards) te ontwikkelen.

De AIIB werd vorig jaar op initiatief van China opgericht en heeft 57 founding members, waaronder Nederland. De komende tijd zal er onderhandeld worden over de precieze opzet van de bank, zoals de stemverhoudingen en de inbreng van kapitaal. Om negatieve gevolgen voor mens en milieu te vermijden, roept het NGO Forum on ADB de bank op sterke safeguards op te nemen in haar grondbeginselen. Safeguards zijn voorschriften waaraan een project of beleid moet voldoen om het duurzaam en sociaal verantwoord te maken. Door mens en milieu centraal te stellen kan de AIIB als voorbeeld dienen voor andere multilaterale ontwikkelingsbanken.

 

‘Lean, clean and green’

In een begeleidende brief aan de secretaris generaal van de AIIB, benadrukt het Forum dat de AIIB zich moet houden aan nationale en regionale wetgeving en vooral aan die op het gebied van de traditionele rechten van lokale bevolkingsgroepen. De AIIB zou de tradities en kennis van inheemse bevolkingsgroepen en culturele minderheden moeten respecteren. Ook is het van groot belang dat projecten die de AIIB financiert geen schade toebrengen aan lokale ecosystemen en biodiversiteit. In de brief spoort het Forum de AIIB aan zich te houden aan de belofte ‘lean, clean and green’ te worden. Het Forum wil hieraan graag een actieve bijdrage leveren. Het netwerk van maatschappelijke organisaties heeft jarenlange ervaring op het gebied van safeguards en beschikt over uitgebreide kennis over negatieve gevolgen van grootschalige infrastructuurprojecten in de regio.

 

Wat is de rol van Both ENDS?

Both ENDS zal de Nederlandse overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheden als deelnemer in de AIIB. De Nederlandse overheid dient zich er voor in te zetten dat de hoogste internationale standaarden worden gehanteerd. Verder ondersteunt Both ENDS het NGO Forum on ADB bij het opzetten van een nieuw forum van Aziatische maatschappelijke organisaties, dat zich richt op het verduurzamen en sociaal verantwoord maken van het beleid van de AIIB.

 

Het NGO Forum on ADB is een coalitie van Aziatische maatschappelijke organisaties die de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) kritisch volgt. Eerder heeft het Forum het safeguardbeleid van de ADB onder de loep genomen en werkte Both ENDS samen met het Forum om het beleid van die bank duurzaam en sociaal verantwoord te maken.

Meer informatie over het NGO Forum on ADB

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp