Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 25 april 2014

Nederland, wees geen Calimero maar vernieuwer!

Het is alweer een tijdje geleden dat onze directeur Danielle Hirsch samen met minister Lodewijk Asscher, bestuursvoorzitter van the Broker Monika Sie Dhian Ho en directeur van the Broker Frans Bieckmann, het panel vormde bij ‘The Broker Day 2014’. Zij gaf daar, net als de andere panelleden, een speech waarin ze haar visie uiteenzette over werkgelegenheid, ongelijkheid, de onderliggende macro-economische problemen en mogelijke oplossingen. Omdat  de speech volgens ons de moeite van het lezen waard is, delen we deze alsnog op onze website.

Argentijnse ervaringen

“20 jaar geleden waren de Argentijnse pampa’s nog moerassige velden vol met grazende koeien, roofvogels, verse groenten en regelmatige stops om de insecten van de ruiten te halen. Als ik nu in de pampa kom, is er geen koe meer te bekennen. Ook de insecten zijn verdwenen en de pampa staat vol met soja.” Hiermee schetst Danielle de context van haar betoog. Ze spreekt over een economie die alleen maar groeit in kwantiteit, maar afneemt in kwaliteit. “Het welzijn van de bevolking verslechtert en de gezondheid neemt af. Op de middellange termijn zal de rek er snel uit zijn; land raakt uitgeput, water vervuilt en bos verdwijnt.”

 

Calimero of vernieuwer?

Volgens Daniëlle is Nederland helemaal niet zo klein en kunnen we wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing voor wereldwijde landbouw- , milieu- en klimaatproblemen zoals die in Argentinië. Daarom stelt ze ook dat we meer moeten kijken naar de kracht van Nederland; met Wageningen als gerenommeerd kenniscentrum, als groots ontwikkelaar van infrastructuur en met bedrijven als FrieslandCampina en Unilever. Na China is Nederland de grootste importeur van Soja uit Zuid-Amerika en de grootste voedselexporteur na de Verenigde Staten. “Omdat we van die wereld afhankelijk zijn en zullen blijven, moeten we ook een langere-termijnvisie ontwikkelen vanuit de ambitie om overal ter wereld mensen in welzijn te laten leven op een manier die de grenzen van onze planeet respecteert.”

 

Actiepunten

Danielle pleit voor meer wederkerigheid in handelsverdragen zodat landen ook buitenlandse investeerders kunnen aanspreken op hun bijdrage aan banengroei, hun zorg voor het milieu en op het betalen van belasting. “Houd dus op met investeren in kapitaalintensieve landbouw en laat onze brede kennis over landbouw doorklinken in ons handels- en investeringsbeleid.” Ook pleit zij voor het herstel van wereldwijde ecosystemen, die nu door diezelfde nadruk op intensieve monoculturen voor 90% zijn vervuild of vernietigd. “Daarnaast moeten we weer gaan investeren in organisaties die staan voor beter bestuur en die opkomen voor mens en milieu.”

 

Toekomstperspectief

 Nederland heeft volgens haar de kennis, de technologie en de invloed om daadwerkelijk iets te doen.  “Voor een open economie als Nederland is het alleen maar in ons in ons eigen korte- en vooral lange- termijnbelang  om ook anderen mee te laten profiteren van ontwikkeling. Met de invloed die we hebben, kunnen we rustig stellen dat we in staat zijn om de monomane taferelen zoals ik die tot mijn schrik op de pampa’s van Argentinië aantref - maar die over de hele wereld zichtbaar zijn - om te keren. Het stoplicht naar echt duurzame werkgelegenheid en gelijkwaardige handelsrelaties staat wat mij betreft dus op groen. We hoeven alleen nog over te steken.”

 

Volledige speech Daniëlle Hirsch

video van de speech op Youtube

Samenvatting van de Broker Day 2014

Meer informatie over handels- en investeringsverdragen

Het weblog van Daniëlle Hirsch

 

 

 

Foto van de Broker op Flickr gemaakt door: Teuntje Reede

 

Lees meer over dit onderwerp