Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 7 december 2011

Nederland duurzaam Distributieland?

Hoewel productie en export een producerend land economische kansen kan bieden en burgers wellicht een uitweg uit armoede, kent iedereen ook de verhalen over ontbossing, waterschaarste en -vervuiling, conflicten over land, uitputting van vispopulaties en slechte arbeidsomstandigheden. Gelukkig staat het verduurzamen van productieketens tegenwoordig hoog op de agenda bij bedrijven en overheden. Zou de rol die Nederland heeft als belangrijke distributeur van deze goederen niet moeten worden meegenomen in het verduurzamingsproces?

 

Verschillende schakels in productieketens worden door bedrijven in samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar mogelijke verduurzaming van ontginning en verwerking, productie en transport, financiering en tussenhandel en van retail en consumptie. Eén schakel wordt echter tot nu toe in het publieke debat goeddeels buiten beschouwing gelaten: de belangrijke rol van logistiek - opslag, overslag en transport.

 

Logistiek en distributie zijn onmisbare motoren voor de Nederlandse economie. De zeehavens, luchthaven Schiphol en het railvervoer zorgen voor veel werkgelegenheid en inkomsten in Nederland. Daarnaast zijn ze echter een belangrijke schakel in de productieketens van allerlei grond- en brandstoffen zoals soja, palmolie, steenkool, ijzererts, voedingsmiddelen en half- en eindproducten, en maken dus deel uit van de productieketen van deze grondstoffen en goederen.

 

Both ENDS en CREM hebben op basis van informatie van academici en andere experts, bedrijven, overheden, partnerorganisaties in productielanden, desk research en via gesprekken met belangrijke logistieke spelers in Nederland Distributieland, een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke bijdragen die Nederland Distributieland aan verduurzaming van productieketens kan geven.

 

Het onderzoek en de conclusies die daar in dit stadium aan verbonden kunnen worden zijn te lezen in het rapport 'Nederland Duurzaam Distributieland': de Nederlandse zeehavens en hun mogelijke bijdragen aan verduurzaming van productieketens.

 

Lees hier de Annexen

 

foto: Djeekie

Lees meer over dit onderwerp