Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 1 mei 2012

National Heritage Month Evenement op de Filippijnen

Voor kleine boeren in ontwikkelingslanden is het steeds moelijker om te concurreren met grootschalige landbouwbedrijven die de laatste decennia overal in de wereld de kop op hebben gestoken. Tot eind mei is in de stad Bacolod in de Filippijnen de tentoonstelling 'Sanlog!' te zien, waarin wordt geschetst hoe kleine inheemse bevolkingsgroepen hun natuurlijke omgeving op een duurzame manier benutten. De foto's en kunstvoorwerpen laten zien dat duurzame productietechnieken al eeuwenoud zijn en kunnen als inspiratie dienen voor de rest van de bevolking.

 

De tentoonstelling kwam tot stand met behulp van de 'Communities of Change alliantie' die Both ENDS samen met Cordaid vormt. Deze alliantie ondersteunt kleine boeren bij het verduurzamen en vermarkten van hun productie, zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Both ENDS vervult binnen de alliantie vooral de rol van netwerk-organisatie: lokale initiatieven en methoden worden niet alleen onder de aandacht gebracht bij andere organisaties in soortgelijke situaties, maar ook bij nationale en internationale beleidmakers. Zo kunnen ze overgenomen worden in beleid en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

 

Sanlog!

Lees meer over dit onderwerp