Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 5 april 2012

NIEUWE FILM: Kritiek op internationale investeringsverdragen

Internationale investeringsverdragen geven te veel privileges aan transnationale investeerders, en tasten daarmee rechten van burgers en staten aan, vinden critici. Het filmpje No more corporate privileges geeft een impressie van bezwaren opgeworpen door experts en activisten. Niet alleen de EU, maar ook ontwikkelingslanden zouden hun posities moeten heroverwegen. Bijvoorbeeld door het lidmaatschap van het internationale arbitragehof voor investeringsverschillen ICSID op te zeggen, zoals Venezuela onlangs aankondigde.


Exorbitante claims
Eind januari diende de regering van Venezuela een officieel verzoek in om het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) te verlaten. Bij dit arbitragehof kunnen investeerders overheden aanklagen als zij vinden dat hun investeringen in gevaar zijn gebracht. Critici van het huidige internationale investeringsregime zien ICSID als een belangrijk symbool voor scheve machtsverhoudingen; overheden of burgers kunnen transnationale bedrijven niet bij deze rechtbank ter verantwoording roepen. Door zich terug te trekken uit het internationale arbitragehof hoopt Venezuela haar 'nationale souvereiniteit' terug te krijgen en een einde te maken aan exorbitante claims van multinationals.

Symbolische kracht
Volgens ICSID-regels zou het een half jaar duren voordat de opzegging van het lidmaatschap in werking kan treden. Ondertussen gaan de lopende zaken gewoon door. Momenteel is Venezuela verwikkeld in een procedure met oliemaatschappij ConocoPhilips die meerdere klachten tegen het land heeft ingediend. Venezuela tekende protest aan vanwege het ontbreken van onafhankelijkheid van een van de arbitragecommissieleden. ICSID heeft dit bezwaar een paar weken geleden afgewezen. Al voor de aankondiging van Venezuela, dreigden ook Bolivia en Equador juridische procedures te beginnen om zich uit ICSID terug te trekken. 'Dit illustreert dat het huidige systeem toe is aan herziening,' zegt Burghard Ilge van Both ENDS.

No more corporate privileges

Both ENDS was in november 2011 aanwezig bij een 'Week of Action' in Brussels waar meer dan 100 internationale experts en sociale activisten zich gezamenlijk uitspraken tegen het bestaande investeringsbeleid van de EU. 'De investeringsverdragen geven veel macht aan multinationals en respecteren de rechten van de lokale bevolking niet,' licht Leena Menghany van Artsen Zonder Grenzen India de kritiek op het EU-beleid toe. De video No more corporate privileges geeft een impressie van de zorgen en standpunten die tijdens de conferentie naar voren zijn gebracht. Naast Menghany komen ook activisten uit landen als Bolivia, de Philipijnen en Zimbabwe aan het woord. Zij geven lokale voorbeelden van de negatieve impact die investeringsverdragen hebben op mens en milieu en pleiten voor een herziening van het huidige systeem.


Video No more corporate privileges


Voor meer informatie:

Week of Action Brussel 2011

Lees meer over dit onderwerp