Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 maart 2012

Mensenrechtenraad VN erkent relatie mensenrechten en milieu

De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties laat eind maart weten een 'Independent Expert on Human Rights and Environment' in het leven te zullen roepen. De invloed van klimaatverandering op mensenlevens wordt steeds duidelijker, en met dit besluit erkent de raad het belang van de relatie tussen mensenrechten en het milieu. Dit is goed nieuws, zo vlak voor de Rio+20 conferentie die in juni plaatsvindt; Both ENDS en andere maatschappelijke organisaties pleiten ervoor dat mensenrechten in het beleid voor duurzame ontwikkeling worden opgenomen.


Universeel recht op een gezonde leefomgeving
Met de aanstelling van een 'Independent Expert on Human Rights and Environment' wordt de samenhang tussen mensenrechten en milieu door de VN benadrukt. Hieruit blijkt ook dat de mensenrechtenraad het belang van een universeel recht op een gezonde leefomgeving erkent. Internationale milieurechten werden ietwat vergeten direct na Rio 1992, maar krijgen - met Rio+20 in het vizier - de laatste jaren weer meer aandacht.

Taken
De onafhankelijke expert van mensenrechten en milieu zal regeringen wijzen op hun verplichtingen op het gebied van mensenrechten, die een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving moeten waarborgen. Zo zijn daar bijvoorbeeld het recht op water en sanitatie en het recht op voedsel. De taken zullen onder andere bestaan uit het stimuleren en uitwisselen van ideeën over het handhaven van mensenrechten met betrekking tot het milieu. Daarbij kan gedacht worden aan het versterken van milieubeleid, voornamelijk op het gebied van milieubescherming. Een rapport van de resultaten zal op de eenentwintigste bijeenkomst van de Human Rights Council worden besproken en daarna jaarlijks worden herzien.

Een op rechten gebaseerde aanpak
Both ENDS werkt al langer aan het integreren van mensenrechten met duurzame ontwikkeling doormiddel van de Rights Based Approach (RBA). Over de hele wereld worden rechten zoals het recht op water of traditionele landrechten geschonden door overheden en bedrijven, RBA is een methode die burgers en gemeenschappen in ontwikkelingslanden kan helpen te bepalen wat hun rechten zijn en hoe zij die kunnen beschermen. "Met het aanstellen van de expert geeft de VN het signaal dat de relatie tussen mensenrechten en milieu serieus genomen moet worden", zegt Tobias Schmitz van Both ENDS. "Dat is heel goed nieuws voor de Rights Based Approach binnen duurzame ontwikkeling".

foto Flickr: UN Photo/Albert Gonzalez Farran

Lees meer over dit onderwerp