Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 14 februari 2014

Klacht indienen bij FMO?

Onze eigen ontwikkelingsbank FMO heeft kortgeleden een klachtenmechanisme geïntroduceerd. Dat betekent dat iedereen die schade ondervindt van een project waarin de FMO investeert, een klacht kan indienen. Amnesty International, BankTrack, Both ENDS en SOMO hebben meegedacht over het ontwerp van het klachtenmechanisme en hebben naar aanleiding van het resultaat een reactie geschreven. Anouk Franck van Both ENDS heeft input geleverd op het klachtenmechanisme en vertelt waarom een goed klachtenmechanisme zo belangrijk is.

 

Wat is de FMO eigenlijk?

“De FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. De volledige naam is Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Vroeger was de bank geheel in handen van de Nederlandse overheid, maar tegenwoordig is het een zogenoemde ‘semi-overheidsinstelling’. Maar het is geen gewone bank: het is net als vroeger de bedoeling dat de FMO alleen investeert in projecten waar mensen in ontwikkelingslanden beter van worden. De bank heeft net als andere ontwikkelingsbanken in de wereld regels waaraan een project moet voldoen om voor financiering in aanmerking te komen. Die regels worden alleen niet altijd goed nageleefd en de FMO heeft niet altijd goed zicht op wat er precies ‘op de grond’ gebeurt.”

 

 Wat is er bijzonder aan het klachtenmechanisme?

“De FMO is, samen met de Duitse ontwikkelingsbank DEG,nu de eerste Europese bilaterale ontwikkelingsbank die een onafhankelijk klachtenmechanisme heeft. Hopelijk volgen andere banken dat voorbeeld. Via dit klachtenmechanisme kunnen gemeenschappen die door investeringen van de FMO worden geschaad, hun klachten onafhankelijk laten toetsen of toegang krijgen tot een bemiddelingsproces. Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat de FMO zich terugtrekt uit alle projecten die eventueel schade kunnen berokkenen aan mensen en hun leefomgeving en lessen leert om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Waarom wilde de FMO een klachtenmechanisme instellen?

“Eén van de aanleidingen was de bouw van de Barro Blanco dam in Panama. Die wordt mede gefinancierd door de FMO, terwijl een deel van de inheemse Ngöbe bevolking er grote schade van zal ondervinden. Hun land en hun huizen zullen onder water komen te staan, terwijl de verplichte consultatie niet naar behoren is uitgevoerd.. Daarover zijn eind 2012 ook Kamervragen gesteld.”

 

Wat vind jij van het resultaat?

“Een aantal van onze suggesties is overgenomen, dus dat is zeker positief. Het klachtenregister wordt bijvoorbeeld openbaar, en het comité dat de klachten behandelt kan onafhankelijk van FMO opereren. Dat vinden we heel belangrijk. Maar we zien ook een aantal gemiste kansen, waarvan de belangrijkste eigenlijk is dat de toelatingscriteria de lat hoog leggen. Je moet er bijvoorbeeld op tijd bij zijn om een klacht in te dienen, wat niet altijd haalbaar is op grote afstand van Den Haag.. Vooralsnog dus een stap in de goede richting, maar zeker voor verbetering vatbaar!”

 

 

Zie hier de briefing van Amnesty International, BankTrack, Both ENDS en SOMO voor een meer gedetailleerde analyse van FMO’s klachtenmechanisme.

 

 

Bericht 29 mei 2012: Nederlandse ontwikkelingsbank FMO zat investering in omstreden dam in Panama door
Bericht 15 oktober 2012: Kamervragen over rol FMO bij Barro Blanco dam nav VPRO documentaire
Bericht 19 juni 2013: UN rapporteur James Anaya onderzoekt Barro Blanco dam in panama
Bericht 12 augustus 2013: Anouk Franck over bezoek van VN rapporteur James Anaya aan Panama

Lees meer over dit onderwerp