Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 25 april 2016

Kick-off bijeenkomst Global Alliance for Green and Gender Action!

Deze week komen meer dan dertig afgevaardigden van organisaties uit alle hoeken van de wereld naar Amsterdam. Wat hebben ze met elkaar gemeen en waarom gaan ze elkaar ontmoeten? Ze werken allemaal in hun eigen context aan duurzame ontwikkeling, milieu, de bescherming van mensenrechten of specifiek op het thema gendergelijkheid en vrouwenrechten. En ze zijn allemaal op de een of andere manier gelinkt aan de drie organisaties die met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken samenwerken in ‘GAGGA’, de Global Alliance for Green and Gender Action 

Plattelandsvrouwen in Ndu, Kameroen (foto Both ENDS)


GAGGA is één van de 25 strategische partnerschappen die het ministerie begin 2016 is aangegaan met ontwikkelingsorganisaties. Het is een samenwerking met de Nederlandse organisaties Mama Cash en Both ENDS en het Nicaraguaanse vrouwenfonds FCAM, die het partnerschap coördineert.

 

Gescheiden werelden

Er zijn veel organisaties in de wereld die zich inzetten voor de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling, en er zijn organisaties die werken op gendergelijkheid en vrouwenrechten. “Maar die ‘werelden’ werken nog veelal gescheiden”, zegt Tamara Mohr van Both ENDS. Zij is, samen met Annelieke Douma, verantwoordelijk voor het gedeelte van GAGGA dat Both ENDS gaat uitvoeren. “In ontwikkelingslanden en in opkomende economieën zijn vooral vrouwen afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen als land en water, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de voedsel- en energievoorziening van hun families. Als zij geen toegang meer hebben tot water, bijvoorbeeld omdat het vervuild is of wordt geblokkeerd door een dam, of als het land waarop ze groenten verbouwen wordt geconfisqueerd door een palmoliebedrijf, dan heeft dat directe invloed op hun positie en het welzijn van de hele familie.”

 

Samen sterk

Hoewel vrouwen dus in hun dagelijkse praktijk veel meer gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen dan mannen, hebben zij vaak geen inspraak in hoe deze hulpbonnen beheerd worden. Over het algemeen zijn vrouwen in lokale gemeenschappen niet of nauwelijks betrokken in de ontwikkeling van beleid dat betrekking heeft op hun omgeving. “Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook zeer onverstandig”, zegt Annelieke Douma. “Vrouwen weten namelijk juist heel goed hoe je op een duurzame manier met land en water om moet gaan en zij staan veelal in de frontlinies bij het verdedigen van hun milieu en leefomgeving. Juist vrouwelijke milieu- en mensenrechtenverdedigers staan onder grote druk, en financiering en politieke ruimte voor vouwenorganisaties neemt af. Daarom is het zo belangrijk dat de milieubeweging en de vrouwenbeweging samen gaan optrekken om het recht van vrouwen op water, voedsel en een schoon milieu veilig te stellen. Ze kunnen veel van elkaar leren en samen meer slagkracht hebben. Dat is wat GAGGA beoogt.”

 

Kick off in Amsterdam

Hoewel er natuurlijk al heel lang uitgebreid contact is tussen de medewerkers van de alliantieleden, hebben vele partners in GAGGA elkaar nog nooit in levenden lijve gezien. GAGGA zal gaan werken via regionale vrouwenfondsen en milieufondsen, zogenaamde ‘small grants funds’. Deze bieden kleinschalige, flexibele financiering aan lokale groepen die zich verzetten tegen niet-duurzame ontwikkelingen of beleid, of die met alternatieven komen. Zij weten ook het beste waar de lokale groepen behoefte aan hebben, en op basis van die behoeften wordt het programma van GAGGA bepaald. De betrokken vrouwenfondsen en milieufondsen zullen elkaar straks in Amsterdam voor het eerst echt ontmoeten! Samen gaan ze de komende week op zoek naar gedeelde agenda’s en uitdagingen, en bespreken ze hoe ze de komende vijf jaar de lobbycapaciteit van vele grassroots-groepen gaan versterken en de link gaan leggen met nationaal en internationaal beleid. 

 

Zie hier de link naar de GAGGA-projectpagina (Engels)

Lees meer over dit onderwerp