Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 15 oktober 2012

Kamervragen over rol FMO bij Barro Blanco dam naar aanleiding van VPRO-docu.

Afgelopen zondag was ik een van de sprekers in een documentaire van Holland Doc Radio van de VPRO over de Barro Blanco dam in Panama. Deze dam wordt medegefinancierd door de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, die er met zo'n 25 miljoen dollar inzit. FMO, voor 51% in handen van de Nederlandse staat, is een grote speler in de financiering van ontwikkelingsprojecten, met een leenportefeuille van bijna €6 miljard in 2011. Naar aanleiding van de uitzending heeft Jasper van Dijk van de SP besloten een waslijst aan schriftelijke vragen te stellen aan staatssecretaris Knapen van Ontwikkelingssamenwerking.

Anouk Franck werkt sinds 2008  bij Both ENDS. Ze houdt zich onder andere bezig met het monitoren van investeringen van grote financiële instituties. Ze kijkt  welke milieu- en sociale criteria er door deze instituties worden gehanteerd, maar ook of deze inderdaad worden nageleefd.

 

Wat is er aan de hand?
Ik ben al vanaf eind 2010 bezig met de Barro Blanco dam. Met onze partnerorganisaties in Panama hebben we in augustus vorig jaar bezwaar aangetekend tegen het besluit van FMO om geld te steken in de dam. We kregen toen als antwoord dat aan alle voorwaarden is voldaan. En dat vind ik vreemd voor een bank die de nadruk legt op corporate governance en het zorgen voor de belangen van lokale stakeholders. Want al voordat de FMO het besluit nam de Barro Blanco dam mede te financieren, waren er in Panama protesten tegen investeringen in inheems gebied. Begin dit jaar bezette de Ngöbe-Buglé stam de Inter-American highway die dwars door Panama loopt, met doden, gewonden en honderden arrestaties als gevolg. De Ngöbe-Buglé, een stam van zo’n 200 duizend mensen, eisen dat het moratorium op mijnbouw en hydro-elektrische projecten in hun gebied gehandhaafd blijft. De bouw van de dam vormt een inbreuk op dit moratorium.

 

De spanning loopt op
In reactie op de protesten is er een door de Verenigde Naties en de Katholieke kerk geïnitieerde Ronde Tafel Dialoog gaande in Panama, met als doel waarheidsvinding. Bouwer en exploitant Genisa gaat intussen echter gewoon door met bouwen. De Ngöbe-Buglé hebben daartegen nieuwe vreedzame demonstraties aangekondigd. De Ngöbe-Buglé gemeenschap is woedend over het gebrek aan inspraakmogelijkheden. Genisa heeft in mijn ogen gefaald in het geven van een degelijke publieke hoorzitting. Bovendien belooft de bouwer in de sociale en milieueffect rapportage voor de dam dat er niemand voor dit project hoeft te verhuizen. Ik vind dat zeer twijfelachtig. De VN heeft onlangs eigen metingen gedaan waaruit blijkt dat er wel degelijk een groot aantal huizen en een school onder water komen te staan.

 

Wat willen we van FMO?
We vragen met onze lokale partners aan FMO om er bij bouwer Genisa op aan dringen te wachten met bouwen tot na het onafhankelijk onderzoek over de gevolgen van de Barro Blanco. Om situaties zoals deze te voorkomen, is het denk ik nodig dat FMO zijn beleid ook structureel aanpast. Er moet beter werk worden gemaakt van het betrekken van de lokale bevolking in projectbeslissingen. FMO zou transparanter moeten worden, zodat we eerder kunnen zien welke projecten FMO wil gaan financieren en welke sociale, mensenrechten en milieu-impacts deze hebben. Daarnaast vind ik een onafhankelijk klachtenmechanisme op zijn plaats, zodat mensen die zich benadeeld voelen door FMO-projecten daar terecht kunnen.

 

Radiouitzending Holland Doc Radio VPRO

Kamervragen SP

Verslag demonstratie 12 oktober 2012  (Engels en Spaans)

 

 

Lees meer over dit onderwerp