Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 9 mei 2012

Jonge Indianenleiders werken samen aan de toekomst van hun leefomgeving

Megaprojecten in Zuid-Amerika zoals de aanleg van grote dammen en mijnen, bedreigen de natuurlijke leefomgeving van inheemse bevolkingsgroepen. Cross Cultural Bridges zette daarom in samenwerking met Both ENDS een tweejarig project op om onder meer door middel van trainingen jonge inheemse leiders uit de Amazone en het Andesgebied te stimuleren voor hun rechten op te komen. Ralph Schreinemachers van Cross Cultural Bridges kwam langs bij Both ENDS om verslag te doen van het project waar hij als trainer aan meewerkte.


De nieuwe generatie
De oorzaak van de problemen ligt veelal bij slechte communicatie met de lokale bevolking. "Zij krijgen vaak niet de kans om hun mening te geven over megaprojecten en krijgen te weinig informatie over de gevolgen ervan" zegt Schreinemachers. "In ruil voor grote beloningen beslissen stamleiders, zonder instemming van de rest van de bevolking, dat projecten mogen plaatsvinden in hun gebied. De inheemse leiders brengen daarmee de bevolking en hun natuurlijke leefomgeving in gevaar en hele gemeenschappen verliezen zo hun land en inkomsten." Cross Cultural Bridges en Both ENDS richten zich bij het project op de jonge generatie inheemse leiders.


'To live well'
In verschillende trainingen hebben twintig jonge leiders de mogelijkheid gekregen hun ervaringen te delen en kennis te vergaren over de dynamiek achter de aanleg van megaprojecten. Ze worden bijvoorbeeld getraind om te onderhandelen met beleidsmakers en leren hoe ze erachter kunnen komen wie er precies verantwoordelijk is voor dit soort projecten. Zo kunnen ze in de toekomst bij de juiste partij protest aantekenen. Ze worden zich ook meer bewust van hun rechten en kunnen die beter verdedigen. Door dicht bij hun eigen gebruiken en rituelen te blijven, zijn de jonge leiders in staat een krachtige boodschap neer te zetten onder het concept 'to live well'.


Resultaten
De trainingen hebben zichtbaar resultaat gehad. Het creëren van zelfvertrouwen is van groot belang om zich te kunnen weren tegen corruptie en uitbuiting. Sommige stamleiders hebben zich na de trainingen niet meer laten omkopen en beloningen openlijk afwezen. "Dit soort zaken liggen gevoelig maar proberen we in informele sfeer bespreekbaar te maken", aldus Schreinemachers.

Lees meer over dit onderwerp