Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 februari 2013

IFC: 45 miljard investeren met een blinddoek om

“Toch wel verbijsterend”, zegt Anouk Franck van Both ENDS. “De International Finance Corporation weet bijna niets van de sociale- en milieugevolgen van de investeringen die ze doet in private ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. En de eigen Ombudsman van de IFC heeft dat moeten vaststellen. Het is investeren met een blinddoek om.”

 

Bijna geen controles

De IFC is de grootste kredietbank ter wereld die zich richt op bedrijven in ontwikkelingslanden. Er staat zo’n 45 miljard dollar uit aan kredieten. De bank geeft alleen krediet op voorwaarde dat de investeringen voldoen aan allerlei eisen. Die eisen werden in 2006 door de IFC zelf vastgesteld en kunnen worden samengevat met de term: “do no harm”. De gevolgen van de bedrijvigheid die voortkomt uit de kredietverlening mogen niet schadelijk zijn voor de bevolking of de omgeving van de bedrijven. Dat die eisen gesteld worden is fijn maar dan moeten ze natuurlijk wel nageleefd worden. Of dat gebeurt is onbekend, want de IFC voert bijna geen controles uit op de gevolgen. Ze investeert dus met een blinddoek om.

 

Strengere regels ook niet gehandhaafd

Anouk Franck: “Vorig jaar heeft de IFC zichzelf nog strengere regels opgelegd. Ze zijn uitgebreider en stellen dat dat de investeringen een positieve ontwikkelingsuitkomst moet hebben. Maar zonder controle heeft dat natuurlijk allemaal weinig zin. De Ombudsman van IFC schrijft in zijn onderzoek dat er zelfs voorbeelden van bedrijven zijn gevonden die duidelijk niet aan de voorwaarden voor kredietverlening voldeden. Ze pleegden dus contractbreuk maar kregen tóch nieuwe kredieten.”

 

Druk van maatschappelijke organisaties

De Ombudsman van de Wereldbank begon zijn onderzoek nadat maatschappelijke organisaties hun zorgen hadden geuit over de enorme groei van investeringen van de IFC. De bank ging ook steeds meer gebruik maken van intermediairs als commerciële banken, verzekeringsmaatschappijen, microfinanciers en vermogensbeheerders om kredieten uit te geven. Dat kwam de duidelijkheid over het naleven van de regels niet ten goede.     

 

Het kan beter

Ook Nederlandse investeringen in ontwikkelingslanden ontvangen krediet van IFC. Ik vind dat bedrijven die door de IFC gefinancierd worden aan duurzame ontwikkeling moeten bijdragen. Het zou mooi zijn als de IFC die blinddoek afdoet, zich aan haar eigen regels houdt en controleert wat de gevolgen van haar kredietverlening zijn.

 

Anouk Franck is beleidsmedewerker en gespecialiseerd in Internationale Financiële Instituties

 

Voor meer info hier het onderzoek van de Ombudsman van de International Finance Corporation en de samenvatting van dat onderzoek van onze partner Eurodad

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp