Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 12 december 2011

Human Development Report 2011 in het teken van Rio+20

Begin november lanceerde het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP het Human Development Report 2011. Op 2 december vond op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlandse presentatie plaats van het rapport. Danielle Hirsch, directeur van Both ENDS, was één van de leden van het panel dat bij de presentatie aanwezig was om commentaar te geven op de inhoud van het rapport.


Rio+20
Het Human Development Report wordt sinds 1990 elk jaar door de UNDP uitgegeven en geeft een overzicht van de scores van landen in de wereld op de Human Development Index (HDI). Hierbij wordt gekeken naar de nationale situatie op het gebied van gezondheid, onderwijs en inkomen en ongelijkheden op deze terreinen. Dit jaar is voor het eerst ook gemeten hoe rechtvaardig of onrechtvaardig een land is voor haar burgers. Daardoor zijn landen als Oman, die voorheen hoog scoorden in de lijst, nu gezakt op de lijst. Het Human Development Report 2011, getiteld 'Sustainability and Equity: A Better Future for All', staat echter vooral in het teken van Rio+20.


Lokale oplossingen
De kernboodschap van het rapport is dat sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling met elkaar verbonden zijn. Danielle Hirsch kan dat alleen maar onderschrijven: Both ENDS werkt al 25 jaar op het snijvlak van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. In het rapport wordt volgens haar echter te weinig rekening gehouden met het feit dat de arme onderlaag van de bevolking in veel landen heel goed zelf kan bedenken - en vaak al heeft bedacht - hoe een duurzame en rechtvaardige samenleving vorm zou moeten krijgen. Het gaat steeds maar weer over het helpen van de zogenoemde 'bottom billion', terwijl er juist gezorgd moet worden dat die arme onderlaag zichzelf kan helpen. De UNDP zou meer moeten inzetten op het stimuleren van lokale en nationale regels en besluitvormingsprocessen die deze groepen een plek geven aan de onderhandelingstafel.


Geld genoeg
De UNDP is er voorts van overtuigd dat meer geld beschikbaar gemaakt moet worden om duurzaamheid en armoedebestrijding te bevorderen. "Het probleem is niet dat er te weinig geld is", zegt Danielle Hirsch, "maar dat het niet bij de juiste mensen terecht komt. Juist de mensen die op lokaal niveau daadwerkelijk werken aan duurzaamheid en rechtvaardigheid, hebben vaak geen toegang tot dit soort gelden en fondsen, die via andere kanalen terecht komen bij grote - spraakmakende- projecten."


Niet meer maar minder
Het rapport roept op tot een nieuwe visie, terwijl de afspraken die in Rio in 1992 zijn gemaakt, eventueel met wat kleine aanpassingen en nuanceverschillen, nog prima bruikbaar zijn. De nieuwe visie waar de UNDP aan refereert focust volgens Hirsch teveel op de groene economie en de winst die daarin te behalen is. De aandacht wordt daarmee afgeleid van waar het werkelijk om draait: mensen. In dat licht is het ook opvallend dat er in dit rapport nog steeds van wordt uitgegaan dat wereldwijde duurzame economische groei het doel is dat moet worden nagestreefd. "Waarom wordt er altijd gepraat in termen van groei en nooit over wereldwijde reductie?" vraagt Hirsch zich af. "Dat is toch waar we uiteindelijk naartoe zullen moeten." Uit de zaal klinkt instemmend applaus.

Lees meer over dit onderwerp