Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 30 juni 2010

Huidige agrobrandstoffen niet beter voor klimaat

Aan elke liter benzine of diesel die getankt wordt, moet volgens de Europese Unie in 2020 10% agrobrandstof zijn toegevoegd. Echter, de huidige agrobrandstoffen zoals palmolie, soja en koolzaad zijn niet beter voor het klimaat.

 

Gisteren was de presentatie van een studie van CE Delft naar de effecten van indirect landgebruik door het toenemende gebruik van agrobrandstoffen zoals palmolie, koolzaad, soja etc. Het rapport laat zien dat de directe CO2-reductie die wordt bereikt met het gebruik van de huidige generatie agrobrandstoffen, teniet wordt gedaan door de extra CO2-uitstoot die indirect ontstaat door ontbossing omdat er meer landbouwgrond nodig is. De studie zegt daarmee dat per saldo eerste generatie agrobrandstoffen net zo slecht zijn als benzine en diesel. In het beleid van de EU, moeten CO2-effecten door indirect landgebruiksverandering worden meegenomen zodat de CO2-uitstoot daadwerkelijk afneemt.

 

Both ENDS pleit al jaren voor het meewegen van negatieve macro-effecten die ontstaan door de toegenomen vraag naar palmolie, ethanol en soja. Niet alleen de verhoogde uitstoot van CO2 en andere broeikassgassen door indirect landgebruiksverandering is belangrijk, maar ook moet de bedreiging voor biodiversiteit door ontbossing of het in cultuur brengen van wetlands erkend worden. Naast deze negatieve milieu-effecten kan de vraag naar agrobrandstoffen ook negatieve sociale effecten hebben: boeren en veehouders worden van het land verjaagd en ook migratie en verminderde voedselzekerheid zijn belangrijke negatieve effecten. Both ENDS werkte mee aan een Development Policy Review Network (DPRN) discussie document over Agrobrandstoffen

 

Negatieve milieu- en sociale effecten die hier én in ontwikkelingslanden plaatsvinden moeten meegewogen worden in Europees en Nederlands beleid. Both ENDS pleit daarom voor een duurzame aanpak door middel van: internationale overeenstemming over duurzaamheidsindicatoren voor de productie van agrobrandstoffen, aanscherping van de huidige criteria voor agrobrandstoffen en priorisering van agrobrandstoffen met een laag risico.

 

Zie ook de beleidsaanbevelingen die Both ENDS samen met IUCN Nederland opstelde.

 

Neem voor meer informatie contact op met Nathalie van Haren.

 

Lees meer over dit onderwerp