Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 18 March 2015

Hoe samenhangend is ons ontwikkelingsbeleid?

In Nederland wordt er op allerlei niveaus gewerkt aan ontwikkelingssamenwerking. Staan alle neuzen daarbij ook dezelfde kant op? Breekt de ene hand niet af wat de andere net heeft opgebouwd? Waar liggen kansen om van het ontwikkelingsbeleid op alle niveaus een coherent geheel te maken? Maandag 23 maart as. organiseert Partos, de branchevereniging voor internationale samenwerking, samen met  de Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad, een conferentie over dit onderwerp. Minister Ploumen zal daar de door Partos uitgebrachte Coherentiemonitor ‘Let’s walk the talk together; de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling’ in ontvangst nemen. Zij is bovendien één van de sprekers tijdens deze dag.

Both ENDS schreef mee aan vier van de zeven hoofdstukken in de Coherentiemonitor en is nauw betrokken bij een aantal workshops die tijdens de conferentie zullen plaatsvinden. We hopen op een interessante discussie en een constructieve dialoog!


Nederland investeert in kolen

Dat coherent beleid hard nodig is, blijkt keer op keer. Uit klimaatonderzoeken van de Verenigde Naties wordt steeds duidelijker dat klimaatveranderingen drastische gevolgen voor de planeet zullen hebben, en dat de uitstoot van CO2 door menselijk handelen daar een grote bijdrage aan levert. Het is de bedoeling dat Nederlands publiek (belasting)geld bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen ervan helpt opvangen. Maar in de praktijk wordt publiek geld lang niet altijd geïnvesteerd in duurzame projecten. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO bijvoorbeeld, investeert Nederlands publiek geld in een nieuwe kolencentrale in Senegal. Deze zal niet alleen het milieu vervuilen en de uitstoot van CO2 vergroten, maar ook plaatselijke bewoners van hun woon- en werkplekken verdrijven. André van der Vlugt van Both ENDS sprak de lokale bevolking over deze ontwikkelingen en maakte er een korte video over.

 

Klimaatgeld

Het Green Climate Fund (GCF), een nieuw fonds van de VN waar uiteindelijk 100 miljard dollar per jaar in gestort zal gaan worden, gaat waarschijnlijk in de herfst van 2015 van start en wordt het grootste klimaatfonds ter wereld. Het doel van het fonds is duidelijk: een fundamentele omslag naar ontwikkeling die is gebaseerd op lage uitstoot en klimaatbestendigheid. Over de manier waarop dit moet gebeuren zijn de meningen echter verdeeld. Volgens Both ENDS en onze partners moet een aanzienlijk deel van het klimaatgeld terecht komen bij lokale gemeenten, waterschappen en coöperaties. Niet alleen omdat daar de grootste klappen door klimaatverandering vallen, maar vooral ook omdat op lokaal niveau tal van ideeën en initiatieven bestaan om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken houden. Het ziet er naar uit dat de bulk van het geld toch zal worden geïnvesteerd in grootschalige klimaatprojecten zoals - zogenaamd klimaatvriendelijke – dammen, waarvan het maar zeer de vraag is of de plaatselijke bevolking erbij gebaat is. Een uitgebreid artikel over de visie van Both ENDS over het GCF verschijnt een dezer dagen in Vice Versa.

 

 

 

Foto: Flickr  creative commons, jean paul gaillardLees meer over dit onderwerp