Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 3 december 2009

Europese klimaatambities niet coherent met EIB investeringen

In de aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen, organiseerde Both ENDS een Politiek Café in Den Haag op vrijdag 20 november. Samen met de Zuidelijk partners GAMBA en NAPE, hield Both ENDS investeringen van de Europese Investeringsbank (EIB) tegen het licht. Want in hoeverre houden ze rekening met gevolgen van klimaatverandering? En hoe consistent is hun klimaatbeleid in vergelijking met de ambities die de EU heeft voor Kopenhagen?

 

Panelleden Thijs Berman (EU parlementariër PvdA) en Bruce Rich (auteur van o.m. Foreclosing the future - Coal, Climate and Public International Finance) benadrukten het gebrek aan coherentie tussen EU klimaatambities en -beleid en het investeringsgedrag van de EIB. Ook onderstreepten ze het gebrek aan transparantie van de publieke instelling EIB.

 

Ook werd duidelijk dat er tegengestelde meningen zijn over definiëring van duurzame hernieuwbare energiebronnen. Want, zo opperde Frank Muramuzi (directeur van milieuorganisatie GAMBA in Oeganda) hoe kan het dat de omstreden Bujagali-dam in de Nijl wordt beschouwd als een duurzame investering? En, zo voegde Renato Cunha (van GAMBA uit Brazilië) toe, hoe is het mogelijk dat de EIB al 110 miljoen euro investeerde in de energieslurpende papierfabriek Veracel in mijn land, terwijl de meeste milieuvergunning voor deze fabriek illegaal zijn verkregen?

 

De Bujagali-dam in Oeganda, waar de EIB in 2008 een lening van 92 miljoen euro aan toekende, zal mede door klimaatverandering en verlaging van de waterstand in het Victoriameer, minder elektriciteit opleveren dan gepland. Een deel van de lokale bevolking heeft haar grond al moeten verlaten en zag haar inkomstenbronnen verdwijnen. Ook in Brazilië hebben mensen hun landbouwgrond moeten opgeven voor de komst van een papierfabriek en de bijbehorende Eucalyptusplantage. Beide investeringsprojecten zijn op film vastgelegd (een samenwerking van Both ENDS en Lokaalmondiaal), en werden ge-released tijdens het debat.

 

Beleidsmakers, academici, ambtenaren van het Ministerie van Financiën en LNV, NGO medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden namen bovendien actief deel aan het Politiek Café.

 

Grote afwezige in het debat was de Europese Investeringsbank. Deze publieke financiële instelling bleek niet in staat in te gaan op de uitnodiging van Both ENDS om deel te nemen aan het debat. Wel hadden ze een zeer algemene reactie gestuurd op de Policy Note. De EIB was tevens afwezig tijdens de internationale conferentie die enkele dagen daarvoor plaatsvond in het EU parlement in Brussel. Deze bijeenkomst was opgezet door Counterbalance, de watchdog van de EIB, waar ook Both ENDS in participeert.

 

Jaarlijks investeren EU lidstaten als Nederland via de Europese Investeringsbank miljarden euro's in klimaatonvriendelijke sectoren als olie, gas, mijnbouw, grote dammen en transport. Veel grootschalige investeringsprojecten maken de lokale bevolking echter extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Om een constructieve rol te kunnen spelen in het terugdringen van klimaatverandering, dient het beleid van publieke instellingen als de EIB coherent gemaakt worden met Europese klimaatbeleid. Both ENDS ziet dit klimaatcafé als belangrijke stap in de lobby richting de Nederlandse overheid, het EU Parlement en de EIB.

 

 

Lees meer over dit onderwerp