Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 6 april 2011

Europees Parlement eist transparantie Export Credit Agencies (ECA’s)

Het Europees Parlement heeft tijdens haar plenaire vergadering op 5 april een voorstel aangenomen dat zogenaamde Export Credit Agencies (ECA's) tot grotere openheid aanzet. Hoe worden sociale en milieurisico's in de besluitvorming meegenomen door ECA's? Wie profiteert van ECA-steun en wie betaalt de rekening? ECA's moeten voortaan, als het aan het Parlement ligt, in al hun activiteiten rekening houden met voorwaarden op het gebied van mensenrechten die vastgesteld zijn door de EU. Verder is het de bedoeling dat subsidiëring van projecten voor fossiele brandstof geleidelijk wordt afgeschaft, zoals al in 2009 door de G20 is afgesproken.

 

Export Credit Agencies (ECA's) zijn particuliere of semigouvernementele organisaties. Ze bieden door de overheid gesteunde garanties aan bedrijven om het risico van het zakendoen in ontwikkelingslanden en opkomende markten te beperken. In 2008 stonden ECA's garant voor meer dan 260 miljard dollar aan investeringen van bedrijven in dit soort 'risicomarkten'. De deals en projecten waarvoor ECA's garant staan leiden vaak tot ernstige milieuschade of tot schendingen van de mensenrechten en corruptie. Zo staan ECA's garant voor de financiering van tweemaal zoveel projecten in de fossiele brandstoffen sector dan alle multilaterale ontwikkelingsbanken, inclusief de Wereldbank, samen.

 

Voorbeelden van projecten die tot stand kwamen door ECA's:

• Een diepzee olieput voor de kust van Brazilië zonder dat de milieurisico's afdoende in kaart zijn gebracht.

• De controversiële Bakoe-Tbilisi-Ceyhan oliepijpleiding van BP door de Kaukasus en Turkije, waarbij volgens de Britse regering niet werd voldaan aan internationale regels van de OESO voor multinationale ondernemingen met betrekking tot mensenrechten.

"Door ECA's wordt een hogere rente geheven dan door de Wereldbank of het IMF", zegt Wiert Wiertsema, expert op het gebied van geldstromen bij Both ENDS. "Terwijl ECA's niet kunnen worden afgerekend op de effecten van door hen verleende garanties, wordt een kwijtschelding van de exportkredietverzekeringschuld betaald van officiële ontwikkelingshulp. ECA's hebben dus wel de lusten maar niet de lasten. Het transparanter maken van de boekhouding van ECA's moet er onder andere voor zorgen dat particuliere risico's niet langer met publiek geld betaald worden.

Het is nu aan de Europese Raad om een standpunt te bepalen en beslissingen te nemen ten aanzien van het rapport van het Europees Parlement. Transparantie rondom ECA's zou beter waarborgen dat EU-beginselen inzake democratie, mensenrechten en duurzame ontwikkeling daadwerkelijk in acht worden genomen. Both ENDS roept de Europese Raad en de Nederlandse delegatie daarin op om de aanbevelingen van het Europees Parlement over te nemen.

Voor meer informatie over het voorstel van het Europees Parlement zie punt P7_TA-PROV (2011) 0126 (p.69 - 79) in de door het Parlement aangenomen tekst.

Voor informatie over ECA's zie de website van ECA-watch

Eventueel kan ook contact worden opgenomen met Wiert Wiertsema bij Both ENDS, telefoonnummer 020-5306611.foto: Eric Caballero

Lees meer over dit onderwerp