Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 30 juli 2015

Een terugblik op 2014 in ons nieuwe jaarverslag!

Voor Both ENDS was 2014 een jaar van terugblikken en vooruitkijken. We behaalden mooie resultaten met projecten waar we jarenlang hard aan hebben gewerkt, maar we begonnen ook met een aantal veelbelovende nieuwe activiteiten. Samen met onze partners werkten we in 2014 aan meer dan 40 projecten op de thema’s land, water en geldstromen.

Zo zetten we met Afrikaanse partners belangrijke stappen richting participatief waterbeheer in Afrika. Om landroof te stoppen en duurzaam landbeheer te bevorderen werd de aftrap gegeven van de ‘multi-stakeholderdialoog’ tussen Minister Ploumen en maatschappelijke organisaties die werken aan duurzaam landbeheer. En we pleitten samen met een aantal zuidelijke partners bij het Bestuur van het Groene Klimaatfonds voor maatregelen die garanderen dat het geld uit het Fonds vooral terecht komt bij degenen die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering.

 

In 2014 haalden we samen met een aantal andere NGO's de banden aan met wetenschappelijke  instituten, om het makkelijker te maken speciefieke kennis en expertise uit te wisselen en ervoor te zorgen dat duurzaamheid en de lokale praktijk in ontwikkelingslanden een vaste plaats krijgen in collegebanken en onderzoeksinstituten.

 

We verbeterden de communicatie naar buiten, onder andere met een digitale nieuwsbrief. En Last but not least besteedden we veel aandacht aan fondsenwerving en het aantrekken van nieuwe financiers voor de periode na 2015, als enkele grote programma’s eindigen.

 

Zie hier ons jaarverslag 2014

Lees meer over dit onderwerp