Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 11 oktober 2011

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking besproken

Waar gaat het heen? Is er nog een toekomst voor ontwikkelingssamenwerking? En welke rol heeft Nederland daarin? Moeten NGO's, overheden en bedrijven meer gaan samenwerken? Dit zijn slechts voorbeelden uit de reeks vragen die aan de orde kwamen tijdens het ronde tafel debat waar Daniëlle Hirsch, directeur van Both ENDS, als één van de experts voor was uitgenodigd. Het debat was één van de onderdelen van de 'Toekomstdag', die was georganiseerd door ISDuurzaam en die plaats vond op 7 oktober jl. in Amsterdam.

 

De Toekomstdag was bedoeld om professionals binnen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek met elkaar te verbinden. Naast de 'Ronde Tafel Ontwikkelingssamenwerking' waren er Ronde Tafels georganiseerd over de toekomst van Duurzaam Ondernemen, Partnerschappen en Future Proof ondernemen.

 

Behalve Daniëlle Hirsch waren experts uit verschillende sectoren uitgenodigd bij de Ronde Tafel Ontwikkelingssamenwerking: Christiaan Rebergen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sanne Vroom van de Stichting Timu Kota, Allard van Hoeken van Bluewater New Energy en Rob van Tulder, verbonden aan de Erasmus Universiteit. De discussie werd geleid door Maaike Blom van ISDuurzaam.

 

De vijfenveertig geïnteresseerden rond de tafel konden reageren op wat er gezegd werd door de experts. In eerste instantie ging het gesprek vooral over de rol van de overheid in ontwikkelingssamenwerking. Sommige aanwezigen vonden dat OS veel minder moet leunen op overheidssubsidies en dat er meer moet worden samengewerkt met bedrijven, in lijn dus met het huidige beleid van de overheid. Anderen waren het daar in het geheel niet mee eens.

 

Volgens Danielle Hirsch van Both ENDS zou de discussie zou niet zozeer moeten gaan over waar geld vandaan komt, maar over hoe het wordt besteed. Door de focus van het huidige kabinet op de rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse economische belangen daarin, ontstaat vooral samenwerking tussen Nederlandse NGO's en bedrijven. "Waar is het potje met partnerschappen waarin ook zuidelijke bedrijven en NGO's aan de tekentafel zitten?", vraagt zij zich af. "We bekijken nu alles vanuit 'BV Nederland', terwijl we zouden moeten decentraliseren en juist kijken wat lokale economieën dáár nodig hebben om op een duurzame manier te kunnen groeien".

De algemene conclusie na het debat was dat 'we er nog lang niet zijn'. Er zal nog veel moeten gebeuren om duurzame ontwikkelingssamenwerking een nieuwe, solide basis te geven binnen het huidige politieke en financiële klimaat. Dat kan alleen maar als ontwikkelingssamenwerking daadwerkelijk is gericht op samenwerking.

 

 

Foto: Petra van Velzen

 

Lees meer over dit onderwerp