Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 19 september 2016

De Riverkeeper: beschermer van de rivier in Bangladesh

Sharif Jamil is de riverkeeper: de bewaker van de rivier. In 2009 begon hij als eerste riverkeeper van Bangladesh met het beschermen van de zwaar vervuilde Buriganga rivier. "We moeten mensen zelf verantwoordelijk maken voor hun omgeving."

Sharif Jamil aan het werk als riverkeeper. Foto: Waterkeepers Bangladesh
 

Blauwzwarte moerassen

Rijdend over de dijk die de Buriganga rivier scheidt van hoofdstad Dhaka vallen aan de ene kant de vele (illegale) landuitbreidingen aan de rivieroevers op, en aan de andere kant de stinkende blauwzwart bubbelende moerassen waar de leerlooierijen en textielbedrijven hun afvalwater lozen. Even verderop mondt een afvoerkanaal vanuit de stad in de Buriganga uit: een pikzwarte, zwaar met stadafval vervuilde watermassa wordt hier in de rivier geloosd. Het is tekenend voor de waterkwaliteit van de Buriganga en andere wateren rond Dhaka.


Riverkeeper houdt waterkwaliteit in de gaten

Sharif Jamil houdt als riverkeeper al jaren - grotendeels vrijwillig - de situatie in de Buriganga River in de gaten en probeert deze te verbeteren. Hij inventariseert de vervuilingsbronnen, neemt watermonsters en heeft uitgebreid contact met de lokale bevolking die hij over de situatie informeert. Vooral richt hij zich op scholen langs de rivier om kinderen bewust te maken van de ecologie van de rivier. Daarnaast adviseert hij de overheid in verschillende commissies die over waterbeheer gaan.

 

Both ENDS kent Sharif al sinds 2007, toen hij een beurs van het Joke Waller-Hunter Initiative kreeg. De beurs heeft hem geholpen de leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen die hem nu als riverkeeper goed van pas komen.


Netwerk van waterkeepers

Als riverkeeper maakt Sharif deel uit van de internationale Waterkeeper Alliance, die zich wereldwijd inzet voor schone waterwegen waarin je kunt zwemmen en vissen. In 2013 was hij nog altijd de enige waterkeeper van Bangladesh, maar droomde hij er wel van een nationaal netwerk van waterkeepers op te zetten. En dat is gelukt: Sharif is inmiddels coördinator van het Waterkeepers Bangladesh netwerk.

 

Waterkeepers als tegenmacht
Mensen zoals Sharif en zijn collega's, die zich onophoudelijk en gepassioneerd inzetten voor - bijvoorbeeld - verantwoord waterbeheer, zijn een belangrijke tegenmacht. Waar niemand anders het doet, wijzen zij de overheid en het bedrijfsleven op hun verantwoordelijkheden, dragen oplossingen aan en helpen door hun nauwe band met lokale gemeenschappen mee aan het creëren van draagvlak voor deze oplossingen.

 

Meer informatie:

Lees meer over dit onderwerp