Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 4 april 2014

Conferentie Mekong rivier stopt bouw dammen niet

Met een lengte van 4350 kilometer  is de Mekong rivier de op zes na langste rivier in Azië.  Na de Amazone is het bovendien de rivier met de grootste biodiversiteit in de wereld. Een deel van de rijkdom aan dieren en planten is zelfs nog niet ontdekt en beschreven.  Maar de vraag is of deze rijkdom nog lang gehandhaafd kan blijven. Het bestuur van de rivier is in handen van de Mekong River Commission (MRC). In deze commissie zitten vertegenwoordigers uit Laos, Cambodja, Thailand en Vietnam. Nederland steunt de MRC en Nederlandse adviesbureaus voeren er opdrachten voor uit. Eens in de vier jaar komt de MRC bij elkaar om de meest dringende kwestie te bespreken. De meest recente conferentie vond plaats van 2 tot en met 5 april in Ho Chi Minh Stad. Voor Both ENDS werkt Pieter Jansen in Azië aan een beter waterbeheer van de rivier.


BE: Pieter, wat zijn de zorgen over de ontwikkelingen rond de Mekong?
Pieter Jansen: "Eens in de vier jaar komt de MRC bij elkaar en dat is afgelopen weekend weer gebeurd. De MRC is het secretariaat dat toeziet op het verdrag tussen de regeringen van Cambodja, Laos, Thailand en Vietnam over het beheer van de Mekong. Maar de MRC heeft niet de macht om naleving van de afspraken in het verdrag af te dwingen. Eén van die afspraken is dat landen elkaar op tijd consulteren over de bouw van dammen in de rivier."

 

BE: En lukt dat?

Pieter Jansen: "Nou nee. De MRC-conferentie heeft plaats in een sfeer van onderlinge onenigheid over de bouw van een aantal dammen in de rivier. Laos is in 2011 al met de bouw van de Xayaburi dam begonnen zonder andere landen hierover te informeren. Daarnaast lijkt een besluit over de bouw van de Don Sahong dam op de grens van Laos en Cambodja niet meer tegen te houden. Ook worden er dammen gebouwd in de Sesan rivier, een belangrijke zijrivier van de Mekong. Dit terwijl het MRC secretariaat eerder zei dat er meer onderzoek moest komen naar de  gevolgen van de dammen voor de ecologie in het stroomgebied van de rivier. Er is ook veel protest van groepen die al die dammen tegen willen houden."

 

BE: En wat heeft Both ENDS hiermee te maken?

Pieter Jansen: "Both ENDS is één van de partners van de Save the Mekong alliantie. De Nederlandse overheid is betrokken bij het wel en wee van de rivier en we willen natuurlijk dat het geld dat de overheid uittrekt voor de Mekong goede invloed heeft op het behoud van de rijkdom van de rivier. De Save the Mekong alliantie heeft een brief gestuurd aan de vier landen waarin ze stelt dat de MRC faalt in het toezicht op het verdrag. Save the Mekong is tegen grote dammen in de rivier omdat die schadelijk zijn voor de ecologie en voor de lokale visserij."

 

BE: Is er op de recente conferentie vooruitgang geboekt?

Pieter Jansen: Both ENDS en Save the Mekong zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de vergadering van de MRC. Tijdens de top hebben Vietnam en Cambodja er bij Laos op aangedrongen om meer onderzoek te verrichten naar de schadelijke gevolgen van de dammen die dit land aan het bouwen is in de Mekong. Laos was al eerder met de bouw van de dammen begonnen zonder de uitkomsten van lopend onderzoek naar de ecologische gevolgen af te wachten en kan er nog steeds voor kiezen op deze eerder ingeslagen weg door te gaan. Laos zegt goed naar de gevolgen te zullen kijken en rekening te houden met de gevolgen van de dammen voor haar buurlanden. De MRC heeft echter niet besloten dat de bouw van de dammen wordt stopgezet in afwachting van resultaat van verder onderzoek. 

 

BE: Wat voor gevolgen kan dit hebben?

Pieter Jansen: Dit kan op termijn een serieus regionaal conflict veroorzaken over de verdeling van het water tussen de landen. De gevolgen voor de ecologie in de regio zijn enorm. Dammen in de Mekong hebben naar verwachting grote impact  op het grootste zoetwatermeer van Zuidoost Azië, het Tonlé Sapmeer in Cambodia. Ze zullen bovendien gevolgen hebben voor de rijstproductie in de Mekong delta, het grootste productiegebied in de regio.

 

Zie ook:

http://www.bothends.nl/nl/Nieuws/Laatste-nieuws/newsitem/159/Teken-de-petitie-ter-bescherming-van-de-Mekong,
http://www.bothends.nl/nl/Nieuws/Laatste-nieuws/newsitem/85/Red-de-Mekong

Lees meer over dit onderwerp