Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 13 september 2012

Brief aan de informateur

Geachte informateur,

Allereerst onze hartelijke felicitaties voor uw aanstelling. Wat spannend dat u de leiders van de politieke partijen mag gaan peilen. U zult in de eerste plaats op zoek gaat naar chemie. Maar wellicht wilt u ook leiderschap voor mensenrechten in overweging nemen.

We geven u twee voorbeelden die belangrijk zullen blijken voor de toekomst van Nederland:

  • Vlak na de internationale duurzaamheidsconferentie Rio+20 werden nabij Rio de Janeiro twee vissers gevonden: verdronken en gekneveld. Deze vissers streden tegen vervuiling van de Guanabarabaai en verzetten zich al jaren tegen de bouw van COMPERJ, een petrochemisch complex van staatsbedrijf Petrobras.
  • De Ethiopische overheid deelt “marginaal land” uit aan buitenlandse investeerders als stimulans voor industriële, op export gerichte landbouw zoals de teelt van boontjes, bloemen en biobrandstoffen voor Europa. De kleine boeren voor wie het land niet marginaal is maar de grond onder hun gewassen, verliezen hierdoor alles. Onder het mom van werkgelegenheid rechtvaardigt de overheid haar beleid. Maar, de lonen zijn vaak minder dan 1 dollar/dag, dus onder de internationaal gestelde armoedegrens. Mensen hebben daarom te weinig loon om in hun levensonderhoud te voorzien en geen land meer om voedsel te verbouwen.

Tussen deze voorbeelden is een overeenkomst. Het gaat om overheden die de voorkeur geven aan economische ontwikkeling boven rechten van mensen, zoals het recht op leven, op voedsel, drinkwater en schone omgeving. Nu zou u kunnen zeggen: “erg, maar wat kan ik hieraan doen?” 

Nou, er is nóg een overeenkomst. Namelijk dat Nederlandse baggeraars en bloemenkwekers meevaren op deze economische ontwikkeling. Natuurlijk wordt het deze bedrijven niet aangerekend dat de Braziliaanse en de Ethiopische overheden niet in staat zijn mensenrechten te beschermen. Maar het werpt wel degelijk een smet op hen. “We wisten het niet” is onvoldoende. De Nederlandse regering kan vanuit Nederlands belang bedrijven hierop voorbereiden.

Bovendien zijn mensenrechten universeel, voor iedereen geldend en gaan dus over landsgrenzen heen. Ons beschaafd land dat zo rijk is, dat mensenrechten respecteert, waar mensen het goed hebben, is aan zichzelf verplicht om andere regeringen aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te herinneren.

Daarom is uw rol zo belangrijk. U kunt mensenrechten als toetssteen voor samenwerking nemen. Vraag Roemer, Rutte, Samson, Sap welke de rol de Nederlandse regering kan spelen voor mensenrechten. Vraag of ze zo moedig willen zijn om Brazilië en Ethiopië te helpen mensenrechten te beschermen. Zo kan Nederland weer gidsland zijn.

De toekomst van Nederland als leider van wereldformaat ligt in uw handen.

 

Bovenstaande brief werd door Nathalie van Haren van Both ENDS en door Jan van de Venis van Stand Up For Your Rights verstuurd naar Amnesty International, die de brief op haar website plaatste: Brief aan de informateur

 

 

Foto: 'Dutch rose plantation' door Willowtree2005 op Flickr

Lees meer over dit onderwerp