Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 12 november 2012

Both ENDS in de krant in Benin

Op 6 november 2012 berichtte 'La Nation' over een workshop die door Both ENDS en partnerorganisatie JVE-Benin was georganiseerd. De workshop was bedoeld om beleidsmakers en NGO’s die actief zijn in verschillende stroomgebieden in Afrika bij elkaar te brengen en verder bekend te maken met de zogenaamde 'Negotiated Approach'. Professor Vijay Paranjpye van Gomukh Trust, een lokale organisatie uit India die aan de voet staat van de ontwikkeling van deze alternatieve benadering voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen, was aanwezig om de Afrikaanse afgevaardigden te inspireren met ervaringen uit de Indiase praktijk.


Lokale expertise
Overal in de wereld worden lokale bevolkingsgroepen die voor hun levensbehoeften afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen om hen heen, gemarginaliseerd. Ze worden van hun land gezet door projectontwikkelaars, hun rivier wordt vervuild door opkomende industrieën of de watertoevoer wordt belemmerd door de aanleg van een dam. De Negotiated Approach stelt lokale bevolkingsgroepen in staat om een proactieve rol te spelen in zowel de onderhandelingen over als de uitvoering van waterbeleid. Het verschil met andere participatieve methoden is dat lokale bevolkingsgroepen met de Negotiated Approach zélf plannen maken en voorstellen doen op basis van hun eigen expertise en behoeften, in plaats van dat ze ja of nee kunnen zeggen tegen plannen die door beleidmakers achter de tekentafel zijn gemaakt. 

 
Slecht waterbeheer en droogte
Prof. Paranjpye begon twee decennia geleden met de lokale bevolking te werken in het Bhima-stroomgebied in India, waar slecht waterbeheer en droogte leidden tot ecologische achteruitgang en conflicten tussen watergebruikers. Door verschillende bevolkingsgroepen structureel met elkaar en met overheden in contact te brengen kon men het tij keren. Op basis van dit succes van Gomukh en andere organisaties uit verschillende delen van de wereld hebben Both ENDS en deze partners de Negotiated Approach ontwikkeld en over de jaren heen verder uitgediept en toegepast.


Negotiated Approach in Afrika

De workshop in Cotonou in Benin was de tweede in een reeks om de potentie van de Negotiated Approach ook in Afrika te onderzoeken. Op initiatief van JVE Benin, en ondersteund door Both ENDS, werd drie dagen overlegd door verschillende civil society organisaties. Landry Alagbé van JVE Benin legt uit waarom: “Duurzaam management van water is noodzakelijk door ontwikkelingen zoals snelle urbanisatie, exploitatie van grondstoffen, migratie en de roep om voedselzekerheid. De huidige aanpak heeft zijn limieten bereikt, de Negotiated Approach biedt veel meer mogelijkheden.” De deelnemers aan de workshop uit  Ghana, Togo, Benin, Senegal, Mali, Oeganda en Kenia deelden een rijkdom aan kennis en ervaringen en toonden grote interesse om de methode ook in hun praktijk toe te passen, via kennisopbouw en lokale actie op de grond en via beïnvloeding van relevante beleidsprocessen. 

 

 

Lees hier meer over de Negotiated Approach

artikel in 'La Nation' van 6 november 2012

 

Lees meer over dit onderwerp