Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 oktober 2008

Both ENDS gaat verder in kritiek IOB-rapport op exportkredietverzekeringen

Het politieke debat over het begin dit jaar gepubliceerde IOB rapport woedt momenteel op volle sterkte. Aanvallen op het gevoerde ontwikkelingsbeleid, komen van verschillende kanten. De schuldenkwijtschelding gaat ten koste van de armoedebestrijding. Nederland heeft de steun aan de Afrikaanse landbouw verwaarloosd. Both ENDS wil vooral inhaken op de kritiek die het rapport heeft op de schuldenkwijtschelding op exportkredieten.

 

Nederlandse bedrijven die produkten of diensten naar Afrika willen exporteren of in Afrika willen investeren worden door de Nederlandse Staat aangemoedigd, door ze een exportkredietverzekering te bieden. Daarmee stelt de Staat zich garant voor de financiële verplichtingen die met de Afrikaanse zakenpartners worden aangaan. Als die in gebreke blijven betaalt de Staat betrokken Nederlandse bedrijven uit, terwijl zij de vordering op betrokken ontwikkelingslanden verhaalt. Voor dergelijke exportkredietverzekeringen betalen betrokken bedrijven verzekeringspremies. Zoals bij ieder verzekering moeten schadeloosstellingen betaald worden uit de inkomsten aan premies. In de praktijk worden schadeloosstellingen vanwege schuldenkwijtscheldingen echter op ontwikkelingssamenwerking verhaald. Omdat dit budget toch al voor ontwikkelingslanden bedoeld is, komt de kwijtschelding van exportkredietschulden in de Nederlandse praktijk neer op het verstrekken van een sigaar uit eigen doos. Het Ministerie van Financiën en de rijksbegroting varen hier wel bij.

Both ENDS zet zich al jaren in voor de hervorming van het Nederlandse beleid rond exportkredietverzekeringen. Zoals iedere verzekering, moet ook deze vorm van verzekering de eigen broek ophouden, in plaats van beslag te leggen op middelen voor armoedebestrijding. Voorts moeten met exportkredietverzekeringen gesteunde transacties net als ontwikkelingsprojecten veel strakker getoetst worden op het voorkomen van sociale- en milieuschade.

Lees voor meer informatie de Briefing Paper van Both ENDS over de gevolgen van exportkredietverzekeringen voor ontwikkelingslanden. Voor meer informatie over exportkredietverzekeringen kunt u contact opnemen met Wiert Wiertsema.

 

Lees meer over dit onderwerp