Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 oktober 2020

Both ENDS en partners bezorgd over Indonesische omnibuswet

Both ENDS heeft samen met 13 andere Nederlandse NGO's en vakbonden een brief gestuurd over de Indonesische Omnibuswet aan de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wij uiten hiermee onze bezorgdheid over de overhaaste goedkeuring van dit pakket aan wetten door het Indonesische parlement.

De wet dereguleert veel sectoren met veel risico's voor mensenrechten en milieu, zoals de mijnbouw en de agri-business (bijv. mijnbouw, hout en palmolie), ten gunste van investeerders en ten koste van werknemers, lokale gemeenschappen en het milieu. "De wet legaliseert alle vuile praktijken van investeerders, zoals landroof, vernietiging van het milieu, en het negeren van mensenrechten en de rechten van inheemse volkeren. De potentiele gevolgen zijn niet te onderschatten," aldus Djayu Sukma van de organisatie Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari in West Kalimantan.

Ondermijning van mensenrechten

De wet bevat meer dan 1.200 artikelen en wijzigt meer dan 70 andere wet- en regelgeving over zaken als arbeidsvoorwaarden en -rechten, milieubescherming, sociale regelgeving, ruimtelijke ordening en de toewijzing van natuurlijke hulpbronnen.

Indonesische maatschappelijke organisaties, vakbonden, milieuactivisten en mensenrechtenorganisaties verzetten zich krachtig tegen de Omnibuswet. "De Omnibuswet ondermijnt de huidige mensenrechten- en milieuwetgeving in Indonesië," zegt Andi Muttaqien van het Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) uit Jakarta. "De regering wil het investeringsklimaat van Indonesië verbeteren en belooft dat dit banen zal opleveren, maar deze wet is juist heel slecht voor de Indonesische bevolking."

Door het parlement geduwd

De Indonesische regering heeft de Omnibuswet door het wetgevingsproces geduwd met de redenering dat dit nodig is om buitenlandse investeringen aan te trekken en de Indonesische economie een boost te geven na de economische gevolgen van de COVID-pandemie. Lokale NGO's vinden echter dat de regering de COVID-lockdown heeft misbruikt om de wet erdoor te jagen in parlement en zo publieke controle en verantwoording te vermijden. De wet werd aangenomen op maandag 5 oktober 2020, minder dan een jaar nadat ze bij het parlement was ingediend, met een zeer beperkt openbaar debat en overleg.

In veel Indonesische steden zijn protesten en massademonstraties tegen de wet uitgebroken. Lokale organisaties beschuldigen de regering van het opzettelijk ondermijnen van de mensenrechten, het overtreden van de Indonesische verplichtingen aan internationale normen zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en het Klimaatakkoord van Parijs, en het in gevaar brengen van de integriteit van de Indonesische democratie en wetgevingsprocessen.

Gevolgen voor Nederlandse handel

De deregulering van grote delen van de Indonesische economie heeft grote gevolgen voor Nederland en andere mondiale handelspartners, met name voor degenen die zich inzetten voor verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling.

Both ENDS, andere Nederlandse NGO's en vakbonden FNV en CNV roepen de Nederlandse regering op om deze zorgen bij de Indonesische regering aan de orde te stellen en een open dialoog te starten met de Indonesische regering en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld over de mogelijke gevolgen van de Omnibuswet voor duurzame ontwikkeling in Indonesië en voor de relaties met Nederland en EU.

Lees de brief aan Minister Kaag over de Omnibuswet

Lees meer over dit onderwerp