Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 18 oktober 2011

Both ENDS Politiek Cafe: Climate funding going South?

Kleinschalige adaptatiemaatregelen in ontwikkelingslanden zijn vaak moeilijk van de grond te krijgen omdat overheden, ontwikkelingsbanken en donoren over het algemeen liever grotere projecten financieren. Eén groot project is overzichtelijker en zichtbaarder dan tien kleine. Toch is het uitermate belangrijk dat juist die kleinschalige initiatieven - gebaseerd op kennis en behoeften van lokale gemeenschappen- ondersteund worden. Hoe kun je ervoor zorgen dat dit soort - vaak zeer effectieve - lokale projecten de weg vinden naar de juiste fondsen en omgekeerd?

 

Dat was de vraag die steeds terug kwam tijdens het debat in het Politieke Café dat op 12 oktober werd gehouden in café Dudok in Den Haag als opmaat richting de klimaattop in Zuid-Afrika. Het Politiek Café was georganiseerd door Both ENDS, in samenwerking met IVM, Acacia Water en zuidelijke partners, in het kader van hun gezamenlijke programma ADAPTS. Binnen dat programma wordt in zes rivierbekkens in verschillende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, gekeken naar de manier waarop lokale gemeenschappen zich wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte of juist overstromingen. Deze manieren worden wetenschappelijk getest en eventueel verbeterd en lokale actoren worden versterkt om een actieve rol te spelen in de besluitvorming. Zo kunnen deze lokale ideeën gerepliceerd worden naar andere gebieden en opgeschaald worden in beleid.

 

Afgevaardigden van de bij ADAPTS betrokken lokale organisaties en overheden waren deze week in Nederland om de resultaten, die zij de afgelopen drie jaar met hun projecten hebben geboekt, met elkaar te delen. Bob Alfa, van de Water Resources Commission, een overheidsinstantie in Ghana en Suu Lam, directeur van de Vietnamse NGO CSRD maakten tijdens het Politiek Café bovendien deel uit van het panel. De andere twee panelleden waren Christophe Nuttall van de UNDP en Sjoera Dikkers, Tweede Kamerlid voor de PvdA. In de zaal zaten geïnteresseerden, afgevaardigden van de overheid en van andere NGOs.

Men was het erover eens dat programma's als ADAPTS alle steun verdienen, de vraag is alleen hoe. Er zijn voldoende donoren en fondsen op zoek naar nieuwe, goede projecten, maar dit soort succesvolle initiatieven blijven teveel buiten het zicht en worden niet voldoende opgepikt.

 

Momenteel wordt het gros van de klimaatgelden uitgegeven via grote klimaatfondsen die voornamelijk werken via nationale overheden, zoals de Climate Investement Funds, het Global Environment Facility en het UNFCCC Adaptation Fund. Dat er bij UNDP geld blijft liggen door gebrek aan geschikte projectvoorstellen, leidde tot de vraag hoe de omvangrijke criteria concrete alternatieven op de grond tegenhouden. In het debat werd geopperd dat het bundelen van meerdere kleine projectvoorstellen tot een 'package-proposal' een manier kan zijn om toch kans te maken bij de grote fondsen en donoren.

 

Verder zou er binnen grote fondsen en ontwikkelingsbanken gekeken moeten worden naar nieuwe financieringsstelsels: manieren om ervoor te zorgen dat geld doorsijpelt naar de relevante spelers in het veld. Daarbij moeten de financiers zelf een creatieve en leidende rol spelen zoals Sjoera Dikkers terecht opmerkte.

 

Both ENDS blijft zich inzetten om lokaal gedragen beleid en initiatieven zichtbaar te maken. Op die manier weten lokaal gedragen projecten de weg naar fondsen te vinden en worden ze een serieus alternatief voor grote klimaatfondsen.

Lees meer over dit onderwerp