Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 25 september 2008

Alle zeilen bij voor de Millennium Ontwikkelingsdoelen!

Premier Balkenende roept op tot samenwerking om de Millennium Ontwikkelingsdoelen in 2015 te bereiken. De voortgang staat deze week ter discussie op een VN-bijeenkomst in New York. Het is alle zeilen bij! De eerste minister wijst er op dat alleen als alle partijen meedoen de doelen kunnen worden gehaald. Dus ook de private sector, het maatschappelijk middenveld en de burgers.

 

Deze oproep is mooi, maar niet genoeg, betogen ontwikkelingsorganisaties Both ENDS en Simavi. Ook de Wereldbank heeft een grote verantwoordelijkheid bij de internationale armoedebestrijding, bijvoorbeeld bij de realisering van ontwikkelingsdoel nummer 7: recht op veilig drinkwater. Nederland loopt voorop en heeft het recht op water formeel erkend. Maar dit komt helaas nog niet terug in het beleid van de grote financiële instellingen. Hier ligt een mooie taak voor minister Bos als toezichthouder: de Wereldbank uitdagen verder te gaan in een beleid dat drinkwater als mensenrecht erkent.

Deze week organiseert Nederland samen met Japan, Duitsland en Tadzjikistan in het kader van de Millennium Ontwikkelingsdoelen een speciale bijeenkomst bij de Verenigde Naties over de wereldwijde toegang tot drinkwater en sanitatie. Dit recht is formeel erkend door zowel de Verenigde Naties als door een twintigtal landen. Zij zien in dat er niet veel zal verbeteren in de drinkwatervoorziening voor de armsten als dit niet erkend wordt als mensenrecht. Het is een mooi initiatief, waaraan naast de premier ook prins Willem-Alexander en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking hun bijdrage leveren. Zie ook de column van minister Koenders in METRO van 25 september en zijn speech van 9 juli 2008. De sneeuwbal rolt en steeds meer landen sluiten zich bij deze visie aan.

Maar het gevaar is levensgroot dat het in New York blijft bij een mooie show. De kink in de kabel ligt niet in New York bij een open en transparant overlegproces tussen staatsleiders, maatschappelijk middenveld en internationale organisaties. Iets meer naar het zuidwesten, in Washington, ontvangt de Wereldbank jaarlijks miljarden van rijke landen om in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking. Maar de Wereldbank onderwerpt zich niet aan de internationale afspraken en wil het recht op schoon water niet formeel erkennen. Want, zo gaat de redenering, een bank hoort zich met geld bezig te houden, en niet met wetgeving.
Een instelling als de Wereldbank zou zich natuurlijk ook moeten houden aan de internationale afspraken en bijbehorend toezicht. Een beleid gericht op armoedebestrijding, zo weten wij in Nederland, vergt regulering. Nederland draagt 30% van zijn ontwikkelingsbudget over aan de Wereldbank, en dit is nog niet eens veel vergeleken met de bedragen die Duitsland of Frankrijk overmaken. Hoe kan het dat dit soort bedragen terecht komt bij een bank die het internationaal recht niet formeel onderschrijft?

Het is alle zeilen bij om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te halen, hierin heeft de premier gelijk. Halvering van het aantal armen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater is haalbaar. Maar zonder een overtuigende inzet van de Wereldbank en andere internationale financiële instellingen zal het niet lukken.

Danielle Hirsch, directeur Both ENDS
Rolien Sasse, directeur Simavi

 

Lees meer over dit onderwerp