Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 1 March 2012

Actie #Jekrijgtwatjegeeft gaat van start

Nog meer bezuinigen op de allerarmsten in de wereld zou een historische vergissing zijn. Dat zegt een brede verzameling van ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties, nu met de publicatie van de CPB cijfers het debat over bezuinigingen volop losbarst. Er is al 1 miljard bezuinigd op internationale samenwerking en het zou zeer onrechtvaardig zijn om mensen in extreme armoede opnieuw voor de financiële crisis op te laten draaien. Dat schaadt hen, maar schaadt ook het aanzien, de invloed én economische groei van Nederland.

 

"Nederland is welvarend geworden als hulpvaardige handelsnatie. Na Luxemburg zijn wij per hoofd van de bevolking het rijkst in de Europese Unie. Internationale Samenwerking stelt Nederland in staat goed voor zichzelf te zorgen, door goed voor anderen te zorgen." zegt Tom van der Lee, bestuurslid van Partos, de branchevereniging van ontwikkelingsorganisaties. "We schieten onszelf in de voet als de regering nog verder gaat snijden. We verspelen onze economische en politieke invloed in de wereld. Nederland heeft decennialang een verstandig internationaal beleid gevoerd, waarbij ontwikkelingssamenwerking niet alleen een investering was in de toekomst van honderden miljoenen mensen die in extreme armoede leefden, maar ook een investering in onze eigen veiligheid, in het tegengaan van mondiale instabiliteit, crises en migratie. Stoppen met investeren in ontwikkeling heeft grote gevolgen, voor de mensen daar, maar het zal ook hier als een boemerang terugkeren. Je krijgt wat je geeft."

Het kabinet bezuinigde in twee jaar tijd al 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking en besteedt er nu 0.7% van het nationaal inkomen aan; de internationaal afgesproken minimumnorm. In euro's zal er nog minder naar ontwikkelingslanden gaan, omdat door de huidige economische krimp ons nationaal inkomen slinkt. Extra snijden door Nederland gaat in tegen de trend in Europa, waar buurlanden juist toegroeien naar de 0.7% norm. Vorig jaar maakte de Engelse conservatieve premier Cameron bekend dat Engeland, ondanks de economische crisis in 2015 op de 0.7% norm zal uitkomen. Als Nederland extra zou snijden geeft dat een vrijbrief aan andere landen om hetzelfde te doen en het zet een negatieve spiraal in werking, die ten koste gaat van armoedebestrijding.

"Wij begrijpen dat in tijden van crisis een gevoel kan ontstaan dat het hemd nader is dan de rok en mensen sceptischer worden tegenover internationale hulp. Tegelijk blijven Nederlanders nog steeds gul geven om iets te doen aan het lijden van mensen elders in de wereld. Het beste antwoord op deze tegenstrijdigheid is: kijk naar de feiten: hulp werkt. De kindersterfte is in 50 jaar teruggebracht van 20 miljoen naar 8 miljoen per jaar. Het aantal armen is teruggedrongen met meer dan de helft. Internationale samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde voor bestrijding van extreme armoede en het scheppen van meer gelijkheid en een duurzaam bestaan in een veilige omgeving."
Een brede coalitie, onder de naam "Je Krijgt Wat Je Geeft", roept de onderhandelaars in de tussenformatie op af te zien van nog meer bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

"Nederland dreigt anders haar internationale positie te verspelen. Hoe meer we ons van de wereld afkeren, hoe hoger de kosten in de toekomst zullen zijn: minder kansen voor onze bedrijven, meer crises die kostbare ingrepen vragen en meer onveiligheid wereldwijd. Het zou een historische vergissing zijn."

Both ENDS steunt de actie "Je Krijgt Wat Je Geeft", voor meer informatie: www.jekrijgtwatjegeeft.nu.

Lees meer over dit onderwerp