Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 1 October 2015

Aanbevelingen voor nieuwe toezegging Ploumen op sanitatie en drinkwater

26 Maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, hebben de handen ineengeslagen en 11 aanbevelingen gestuurd aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De aanbevelingen gaan over toegang, duurzaamheid, goed bestuur en financiering van schoon drinkwater en wc’s.

Toezeggingen van Minister Ploumen

Minister Ploumen heeft op 18 april jl. tijdens het Global Citizen Earth Day festival in Washington DC aangekondigd om in 2030 50 miljoen mensen van sanitaire voorzieningen te willen voorzien en 30 miljoen mensen van schoon drinkwater. Momenteel werkt het ministerie aan een strategie voor de uitwerking van deze toezegging. De 26 maatschappelijke organisaties, verenigd in het NGO-platform van het Netherlands Water Partnership, verwelkomen de toezegging van minister Ploumen en achten een aantal zaken daarbij van groot belang voor een succesvolle uitvoering. Het NWP ondersteunt de WASH-alliantie, een internationaal consortium van NGO’s, overheden en bedrijven die samen werken aan toegang tot schoon water en sanitatie voor iedereen. Het NWP stelt de Nederlandse leden van de WASH-alliantie in staat om mee te denken met de Nederlandse overheid over de beste manieren om de millenniumdoelstellingen binnen WASH te bereiken.

 

Sanitatie en platteland

Een eerste set aanbevelingen concentreert zich op het inzetten van investeringen daar waar deze het hardst nodig zijn: op het gebied van sanitatie en op het platteland. Daarnaast moet een duurzame aanpak van zowel de waterbronnen als van de infrastructuur centraal komen te staan. Goed bestuur hierbij is van groot belang; gebruikers dienen betrokken te worden in besluitvorming en lokale overheden moeten worden versterkt zodat ze goed toezicht kunnen houden.

 

Integraal waterbeheer

Both ENDS wil binnen WASH vooral bereiken dat er goed wordt gekeken naar integraal waterbeheer. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de waterbron, maar naar het hele watersysteem - dus het hele gebied eromheen. Om de doelstellingen van WASH te behalen moet het besef veel meer indalen dat het behoud van ecosystemen, en niet alleen van de bron, cruciaal is voor de watervoorziening. In veel landen wordt bijvoorbeeld water stroomopwaarts gebruikt voor grootschalige (agro-)industrieën, die vervolgens het water stroomafwaarts vervuilen. Het integrale waterbeheer waarvoor Both ENDS pleit, moet zorgen voor een eerlijke toewijzing en verdeling van water door de behoeftes van alle gebruikers (boeren, vissers, dorpelingen, steden, bedrijven) duidelijk in kaart te brengen en iedereen mee te laten beslissen.

 

Financiering voor het water van morgen

Een laatste set aanbevelingen richt zich op de financiering. Alhoewel de Nederlandse toezegging significant is, blijft het nog een druppel op een gloeiende plaat. Daarom is een hefboomwerking nodig. Voor het bereiken van universele toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is een nieuwe manier van financiering en denken nodig.

De 26 NGO’s pleiten bij de minister voor het overnemen van de 11 aanbevelingen in toekomstige programma’s.

 

Voor meer informatie:

- 11 Recommendations from Dutch NGOs to achieve the Washington commitment to sustainable water and sanitation services for the poor (augustus 2015), Position paper by the NWP NGO-platform: Both Ends, Amref, Aqua4All, IRC, Plan Nederland, Simavi, SNV and WASH Alliance International

- Both ENDS en partners inspireren tijdens de Wereld Waterweek in Stockholm (1 september 2015), Both ENDS

Lees meer over dit onderwerp