Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 29 november 2011

‘Belastingparadijzen aanpakken kentert crisis’

Belastingontwijking kost 145 landen, goed voor meer dan 98% van het mondiale BNP, meer dan 2,3 triljard euro per jaar. Dit blijkt uit een rapport uitgebracht door het Tax Justice Network. Met hun campagne 'Tackle Tax Havens' wil het netwerk het publiek informeren over de negatieve impact van belastingparadijzen op de mondiale economie.


Menselijke kosten

Om inzicht te geven in de kosten die belastingontwijking veroorzaken, zet het onderzoek de bedragen die overheden mislopen af tegen de uitgaven aan gezondheidszorg. Europa als geheel verliest het equivalent van 87% van het totale gezondheidszorgbudget door belastingontwijking, in Afrika loopt dit op tot 98% en in Zuid-Amerika zelfs tot 139%. In 67 landen overstijgen de misgelopen belastinginkomsten zelfs het gehele gezondheidszorgbudget. Door de impact op gezondheidszorg te berekenen, maakt het onderzoek de menselijke kosten inzichtelijk. Het belang om vrijhavens voor belastingontduiking aan te pakken wordt hierdoor direct duidelijk, meent het Tax Justice Network in haar persbericht.

Belastingontwijkingcultuur
Door middel van belasting leveren individuen en bedrijven een bijdrage aan diensten waar zij direct van profiteren - van de gezondheids- en onderwijssystemen die hun werknemers ondersteunen, tot de wegen die hun producten naar markten transporteren. Belastingparadijzen maken het deze veelal rijke individuen en organisaties mogelijk om deze bijdrage te vermijden, meent het Tax Justice Network. 'Het aanpakken van belastingparadijzen is een cruciaal onderdeel van het afbreken van de belastingontwijkingcultuur', onderstreept John Christensen, directeur van het Tax Justice Network. 'Belastingontwijking legt de overheidsfinanciën overal ter wereld lam, maar overheden doen bij lange na niet genoeg om dit te stoppen.' Richard Murphy van Tax Research UK, die het onderzoek uitvoerde, durft zelfs te stellen dat als de ongebreidelde belastingontwijking eerder was aangepakt, Europa nu niet in crisis zou verkeren.

Nederlands beleid
De kwestie van belastinginning is snel gestegen op de politieke en maatschappelijke agenda, nu landen overal ter wereld moeten snijden in hun overheidsuitgaven en belastingen verhogen op een manier die vooral de armen en middenklasse raakt. Ook Tax Justice NL, een netwerk van acht maatschappelijke organisatie waar ook Both ENDS bij is aangesloten, ziet belastingontwijking als een wereldwijd probleem dat hoognodig aangepakt moet worden. Zowel regeringen als multinationale ondernemingen zouden zich moeten inspannen om dit probleem tegen te gaan. Al sinds 2007 oefent het netwerk - samen met partnerorganisaties - invloed uit op de Nederlandse politiek en publieke opinie. Tax Justice NL wil onder andere dat het Nederlandse belastingbeleid wordt gelinkt aan de doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.


Voor meer informatie:

Persbericht Tax Justice Network

Tackle Tax Havens website

Campagne video

Tax Justice NL website

Volledige onderzoeksresultaten en methodologie

Lees meer over dit onderwerp