Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 18 april 2011

Ontwikkelings- samenwerking, diplomatie en topsectoren

Ontwikkelings- samenwerking, diplomatie en topsectoren

 

De drie stukken die ik las zijn kort en bondig. Ze zeggen waar het op staat en zijn niet kleinzerig in het schrappen van middelen, posten en activiteiten. In de stukken zit een duidelijke lijn: we doen waar we goed in zijn, en wat het belang van Nederland dient, namelijk dat wat onze welvaart, veiligheid en vrijheid verzekert en vergroot. Ontwikkelingssamenwerking verschuift daarom van hulp naar investeren, en wel in de sectoren water en voedselzekerheid, omdat die sectoren aansluiten bij de keuze voor de negen topgebieden. Bovendien houdt de landenkeuze voor OS nadrukkelijk rekening met de kansen en mogelijkheden van het Nederlands bedrijfsleven.

De nota Modernisering Nederlandse diplomatie stelt met verve dat 'Het Nederlands bedrijfsleven gebaat is bij een stevige inzet op ontwikkelingssamenwerking'. De 'focus' van die investeringen moet komen te liggen op de negen topsectoren. In 'Naar de top' staan grootse verwachtingen over die topsectoren, maar wordt met geen woord gerept over welzijn en welvaart van anderen. Ontwikkelingslanden worden slechts gezien als leveranciers van grondstoffen en mogelijke afnemers van Nederlandse producten, kennis en technologie.

De versterking van maatschappelijke structuren in ontwikkelingslanden is een voorwaarde voor het succes van het nu voorgestane Nederlandse beleid. Ook Nederlandse bedrijven hebben baat bij versterkte basisrechten die leiden tot meer duurzaamheid en stabiliteit. Door het ontbreken van aandacht en steun voor deze essentiële voorwaarde kan het beleid van Knapen niet leiden tot een duurzaam resultaat.

 

Als het aan onze regering ligt verschuift de focus van OS. Zonder het met zoveel woorden te zeggen gaan we terug naar gebonden hulp, waarin overheden in 15 landen geld accepteren dat bedoeld is als investering in de negen topsectoren van het Nederlands bedrijfsleven. Zodat deze negen sectoren, waar Nederland toch al in voorop loopt, nog wat sterker worden. Dat geld komt niet uit het bedrijfsleven zelf, maar uit de pot van ontwikkelingssamenwerking. Het ontbreekt deze regering niet aan logica en daadkracht, maar een visie op een rechtvaardiger wereld is ver te zoeken.

 

Nota 'Modernisering Nederlandse Diplomatie'

Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking

Naar de Top

Lees meer over dit onderwerp