Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 16 oktober 2013

Ploumen kiest voor frisse tegenwind

Ploumen kiest voor frisse tegenwind

Ploumen kiest ervoor om de zeer beperkte middelen die nog over zijn na de te forse bezuinigingen, in te zetten op partnerschappen met organisaties die kritisch kijken naar de rol van (Nederlandse) bedrijven en overheden in de mondiale economie. Want juist dit soort organisaties helpen haar met het voeren van een coherente, duurzame en eerlijke agenda op handel, hulp en investeringen.

 

Zij maakt daarmee een strategische keuze voor de besteding van het kleine budget dat ze heeft voor versterking van het maatschappelijk middenveld; er is weliswaar steeds meer financiering voor maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld dankzij nieuwe fondsen zoals de Gates Foundation, maar al dat geld wordt nauwelijks besteed aan organisaties die kritische geluiden laten horen over bedrijven of overheden.

 

De conclusies van minister Ploumen worden bevestigd door de mensen die ik spreek tijdens mijn bezoek aan de VS. Er is hier inderdaad veel geld. Maar slechts een heel klein deel van de Amerikaanse fondsen is bereid z'n nek uit te steken zoals Ploumen dat doet, en lokaal opererende, kritische organisaties te ondersteunen.

 

De mensen die ik spreek maken zich daar zorgen over. In eigen kringen proberen ze hun collega's ervan te overtuigen dat juist het financieren van die tegenkracht van groot belang is. Maar ze kijken ook met zorg naar Europa. Private fondsen in Europa zijn minder progressief dan de Amerikaanse en nog veel meer dan hier geneigd om weg te blijven van politiek gevoeligere activiteiten. Hier in de VS vrezen ze ervoor dat ook publieke fondsen die tegenkracht in de steek zullen laten en hun schaarse middelen zullen inzetten voor het versterken van de eigen private sector uit ontwikkelingsbudgetten.

 

Minister Ploumen steekt haar nek uit met de duidelijke keuze voor het financieren van haar eigen frisse tegenwind. Net als de mensen die ik spreek, zal ze zich realiseren dat ze dat niet alleen kan. Als ze echt wil blijven vernieuwen, heeft ze een belangrijke opdracht. Ook andere financiers, privaat en publiek, zullen moeten gaan inzien dat lokale tegenkracht en internationale netwerken van cruciaal belang zijn voor een betere wereld. Ploumen zal haar netwerken, haar collega-ministers maar ook rijke private fondsen in Nederland en daarbuiten van dat belang moeten overtuigen. Op die manier versterkt ze zowel haar eigen agenda als die van de honderden organisaties die onder zware omstandigheden hun eigen nek uitsteken voor een eerlijke en duurzame economie.

 

Lees meer over dit onderwerp