Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 12 februari 2013

Onzichtbaar en geruisloos, maar oh zo belangrijk

Onzichtbaar en geruisloos, maar oh zo belangrijk

Parineeta werkt in India voor de ‘South Asia Network on Dams, Rivers and People’ (SANDRP). Ze is een prachtig voorbeeld van de nieuwe generatie van de milieubeweging in haar eigen land, en misschien wel in de rest van de wereld. Net als de generatie vóór haar, strijdt ze tegen de aanleg van grote dammen, omdat die desastreuze gevolgen hebben voor de leefomgeving van mensen in de gebieden waar deze worden gebouwd. In die strijd vindt ze niet alleen eigen regering tegenover zich, maar ook de Wereldbank en andere mondiale spelers –waaronder de Nederlandse overheid-, die grote dammen als dé oplossing zien voor het klimaatprobleem.

 

Parineeta gaat het gevecht aan. Zij doet dat anders dan anderen: ze voert geen wereldwijde campagnes, maar bestudeert de wetten die in haar land gelden en eist dat die toegepast worden. Ze zorgt dat de participatie van lokale gemeenschappen, die in India wettelijk is verplicht, in praktijk wordt gebracht en dat iedereen toegang heeft tot alle informatie die volgens diezelfde Indiase wet publiek moet zijn.

 

Die strijd vergt tijd en energie, geduld en vooral geen publieke ruchtbaarheid. Ook in India werkt polderen beter; zichtbaarheid en campagnes werken polariserend en brengen haar doel alleen maar verder weg. Maar om behoorlijk te kunnen polderen, moet Parineeta en haar organisatie wel strijden voor openbaarheid van informatie, toegang tot relevante data en een agenda rondom de besluitvorming die ook past in het ritme van haar achterban.

 

In een recente speech voor de verzamelde Nederlandse ambassadeurs erkende Ploumen dat maatschappelijke organisaties, ook al zijn ze misschien nog onzichtbaar voor ons,  de motor zijn achter maatschappelijke verandering. Mensen als Parineeta verdienen ons respect en vooral onze ondersteuning, zodat ze, op de achtergrond en buiten de ‘spotlights’, hun oh zo belangrijke werk kunnen blijven doen. 

 

JWHi

Background Parineeta Dandekar

SANDRP

 

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp