Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 9 July 2014

Keeperswissel

Keeperswissel

 

Van Gaal is dankbaar onderwerp van allerlei analisten en managementgoeroes, die zijn stijl van leiderschap roemen. Die analyses kijken dan vooral naar de lessen over de manier waarop leidinggevenden van organisaties en bedrijven omgaan met hun personeel. Maar waarom zouden we ons daartoe beperken? Volgens mij kunnen we veel verder gaan in de analyse van het fenomeen Van Gaal, door vanuit zijn aanpak een aantal van onze wereldproblemen onder de loep te nemen. 

 

Want ondanks de juichverhalen over de groene activiteiten van bedrijven en overheden, zijn de resultaten die de wereld op dit moment behaalt op het gebied van klimaatverandering, eerlijke verdeling van rijkdom of het beschermen van bossen, zeeën en rivieren, ronduit bedroevend. De uitstoot van broeikasgassen zet onverminderd voort, Indonesië heeft inmiddels Brazilië ingehaald als koploper in ontbossing, de visstand daalt met grote snelheid en dankzij de Franse econoom Piketty weten we inmiddels ook zeker dat de ongelijkheid in de wereld alleen maar toeneemt. 

 

Van Gaal zou zeggen: “tijd voor een keeperswissel”. Hij zou zijn Plan B, waaraan hij samen met zijn team weken heeft gewerkt, in werking stellen. Hij zou, mild lachend naar iedereen die zegt dat hij gek is, gewoon doen wat hij van plan was. Zich niets aantrekken van anderen, inzetten op een goed doordacht plan. Gewoon doen, want - eerlijk is eerlijk- er valt meer te winnen dan te verliezen.

 

Ik denk dat het inderdaad tijd is voor een keeperswissel, voor het overgaan op Plan B. Laten we net zoals Van Gaal dat regelmatig doet, erkennen dat ons plan A, het huidige systeem van vrijhandel, vrijwillige en niet afdwingbare MVO-afspraken, internationale onderhandelingen waarin iedereen op iedereen zit te wachten en van een blinde inzet op 'groene groei', niet oplevert wat we nastreven. We moeten op zoek naar Plan B, daarin investeren en het vooral aandurven om, net als Van Gaal, andere spelers een rol van betekenis te geven. 

 

Dat Plan B is er allang. Krul is misschien voor velen onzichtbaar, maar hij zit wel degelijk op de bank te wachten tot hij aan zet is. Neem het Rich Forests initiatief, dat aantoont hoe we anders met bossen om kunnen gaan. Of BCorp: een mondiale beweging van bedrijven die op een totaal andere manier naar hun opdracht kijken en sociale en milieudoelen net zo belangrijk maken als de doelen van aandeelhouders en eigenaren. Boeren over de hele wereld zijn bezig met slimme manieren van landbouw die aanpassing aan klimaatverandering mogelijk maken. Family farming heeft een grote potentie om de wereldbevolking goed en gezond voedsel te bieden. En het  Alternative Trade Mandate laat zien dat de wereldhandel wel degelijk zo ingericht kan worden dat ze gelijkheid en duurzaamheid bevordert. 

 

Diep van binnen weten we allemaal we niet op koers liggen. Er is een keeperswissel nodig. Laten we de methode Van Gaal volgen en inzetten op die kleine wissels die grote verandering teweeg brengen. Op naar het behalen van ons resultaat; een groene en eerlijke wereld. 

 

 

Rich Forests

Alternative Trade MandateLees meer over dit onderwerp