Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 5 april 2011

Mark Rutte, de SER en duurzaam ondernemen

Mark Rutte, de SER en duurzaam ondernemen

 

Een 'goede' of 'slechte' samenwerking tussen maatschappelijke organisaties bestaat nog niet. Het is van belang dat die partnerschappen waar publieke middelen in geïnvesteerd worden, een duidelijke rol geven aan lokale organisaties. Dat betekent dat maatschappelijke organisaties een rol krijgen in de planning en besluitvorming en in de uitvoering. Dergelijke partnerschappen leiden tot daadwerkelijke transformatie. Ze geven economische invloed en beslisbevoegdheden aan mensen die normaliter niet betrokken zijn. Dat leidt niet alleen tot vernieuwende ideeën, maar ook tot een verbetering van de economische positie van lokale spelers.

 

Een partnerschap dat hier altijd op in heeft gezet is het Fair Flowers Fair Plants initiatief, dat in alle fasen rekening hield met lokale betrokkenheid in ontwikkelingslanden. En daar ligt meteen een belangrijke les, een boodschap aan de SER en aan Rutte: echt rendement komt pas na een aanzienlijke investering van tijd en geld. Private partijen hebben vaak niet de lange financiële adem die daarvoor nodig is. Juist op het moment dat die adem even weg is, kunnen publieke middelen de boel weer vlot trekken.

 

Het politieke debat en veel overheidsbeleid ademen op dit moment een sfeer uit dat maatschappelijke organisaties niet relevant zouden zijn voor duurzaam ondernemen. Een gemiste kans, omdat, net als onder bedrijven, ook onder deze organisaties koplopers bestaan die hun meerwaarde allang hebben aangetoond. Het is de schone taak voor de huidige gesprekspartners van Rutte en Rinnooy Kan om hun nieuwsgierigheid over die organisaties aan te wakkeren.

Lees meer over dit onderwerp