Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 14 March 2012

Hoogste tijd voor Hoofdstuk 8

Hoogste tijd voor Hoofdstuk 8

 

Het in 1972 gepubliceerde Limits to Growth staat bekend als een zeer technische analyse van de ontwikkeling van de wereld. Het boek toont met modellen en grote databases aan dat er grenzen aan onze groei zijn, en roept op tot een verandering van ons mondiale economische systeem. Veertig jaar later bevestigd de doorrekening van de modellen uit '72 met de data van vandaag, dat de meest sombere voorspellingen die in '72 gedaan zijn, uitkomen.

Dana was niet alleen een theoretisch wetenschapper en expert in systeemtheorieën. Zij was er ook van overtuigd dat alleen kennis niet zou leiden tot de veranderingen waartoe de Club van Rome opriep. Ze schreef daarom een Hoofdstuk 8 in de laatste versie van Limits to Growth. In dat Hoofdstuk gaf ze aan wat er echt nodig is voor een duurzame wereld. Het Hoofdstuk werd in '72 niet gepubliceerd, omdat het niet voldoende 'wetenschappelijk' zou zijn.

 

Inmiddels weten we dat Dana gelijk had. Haar Hoofdstuk 8 is nu leidend in de presentaties van de hernieuwde berekeningen van het model. Haar Hoofdstuk roept op tot visievorming, liefde, netwerken, leren en de waarheid zeggen. Hoofdstuk 8 is verplichte kost voor iedereen die werkt aan een betere wereld.

Ter ere van Dana's verjaardag en voor iedereen die zich wil laten inspireren, hierbij twee links:

  • Een filmpje waarin zij op een wetenschappelijk congres in '94 oproept tot visievorming.
  • Hoofdstuk 8

     

Lees meer over dit onderwerp