Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 26 november 2012

Het kuilenavontuur

Het kuilenavontuur


'Galamsey’
Het was een grappig, fantasierijk verhaal, en het rijden over de Ghanese wegen herinnert mij aan dit gesprek in Oeganda. Ik ben in Ghana om in het Atiwa-gebied vlakbij het buurtschap Kwabeng een workshop voor te bereiden. Samen met mijn gids en vriend dr. Adansi, reis ik naar interessante milieugerelateerde plekken, al cirkelend om de kleine en grote kuilen in de weg. Zorgwekkender is een ander type kuil: we betreden het gebied van “galamsey”.

 

Illegale goudwinning
'Galamsey' is het lokale woord voor illegale (goud)mijnbouw en heeft een verwoestend effect op het landschap. Het milieu wordt totaal geruïneerd door het graven en vervuild door het gebruik van chemicaliën. De grootschalige erosie en de chemicaliën vervuilen zowel het grondwater als het oppervlaktewater en hebben dus effect op het drink- en huishoudwater van de huishoudens in nabije dorpen. De illegale mijnbouw wordt uitgevoerd zonder enige controle en hoewel het bij wet illegaal is, zijn er tot op heden geen serieuze pogingen gedaan om het te stoppen. Van tijd tot tijd onderneemt de politie en het leger actie, maar naderhand keren de arbeiders gewoon weer terug naar hun werk. Toch zijn de mijnarbeiders constant op hun hoede. Toen wij ze probeerden te benaderen, stelden een aantal vrouwen zich op in een lijn die een barrière moest vormen voor de andere werkers. “Ze denken dat we militairen zijn”, legde Adansi uit, terwijl hij naar mijn pet wees. Gelukkig beseften de vrouwen al snel dat wij geen autoriteiten waren en gaven ze ons een rondleiding.  

 

Vijvers en muggen
Het meest verontrustend is het feit dat na het graven het landschap niet hersteld wordt. Dit leidt tot een dor landschap met veel heuvels en putten. Deze putten vormen vijvers die een perfecte broeiplaats zijn voor muggen en dat is waarom malaria nog altijd een grote bedreiging is voor de gezondheid in Ghana. Van alle plekken die we bezochten, waren slechts op één plek een paar armoedige pogingen gedaan om het gebied weer op gelijk niveau te krijgen en opnieuw te bebossen.  

 

Commissarissen, leiders en dorpsoudsten
In overeenstemming met het organiseren van de workshop, bezochten we een aantal autoriteiten, met als doel het uitleggen en aandacht vragen voor onze plannen om de situatie rond water en sanitatie in het Kwabeng-gebied te verbeteren. De overheidsstructuur in Ghana is een complex hybride systeem van een  'overheid in Westminster-stijl', verbonden met vele semi-autonome organen, traditionele leiders en lokale overheidsstructuren. In twee dagen tijd bezochten we de gemeenschap van Kwabeng, het parlementslid voor het Atiwa kiesdistrict, de districtscommissaris van het Atiwa district en een prominente vertegenwoordiger van verschillende dorpshoofden.

Duurzame toekomst voor Ghana
Meer leren over de milieuproblemen waarmee Ghana wordt geconfronteerd en praten met verschillende belanghebbenden en autoriteiten, maakten diepe indruk. Het liet me zien dat er een ingang is om te praten over deze problemen en om samen te werken aan een duurzame toekomst voor Ghana. Ik kijk nu al uit naar mijn volgende bezoek aan Ghana, maar de volgende keer zonder kuilen graag!

Lees meer over dit onderwerp