Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 28 juni 2011

Geef waterschappen de ruimte!

Geef waterschappen de ruimte!

 

Het initiatief van Waternet laat zien hoe mensen die ergens wonen en direct in contact zijn met hun omgeving, briljante ideeën hebben voor gewone mensen. Ook waterschappen in ontwikkelingslanden bruisen van de ideeën en initiatieven. Zij krijgen alleen veel minder ruimte om die uit te werken en toe te passen. Doodzonde, want zo gaat de kracht van lokale initiatieven verloren en missen we vele kansen om het leven van velen te verbeteren.

 

Sinds een jaar of tien laat Both ENDS zien dat waterschappen overal ter wereld een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaam waterbeheer, dat de levensstandaard van iedereen die met en om het water leeft verhoogt. Met het ADAPTS programma laten we bijvoorbeeld zien hoe waterschappen in Ghana, Peru en Vietnam, net als hun Nederlandse evenknieën, een belangrijk aandeel hebben in adaptatie aan klimaatverandering.

 

Voor Nederland is de uitdaging om ook waterschappen in landen waarmee we samenwerken het voortouw te geven bij het ontwikkelen van water- en klimaatbeleid en ze te ondersteunen met relevante en toepasbare initiatieven. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat ze actief deel uit kunnen maken van planningsprocessen, monitoring van investeringen en beleid op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en infrastructuur. ADAPTS toont aan dat lokale waterschappen, net als in Nederland, kunnen zorgen voor initiatieven waarvan uiteindelijk ook lokale gebruikers van water beter worden.

Projectinformatie over ADAPTS
Weblink buitenzwembad badbuiten

Lees meer over dit onderwerp