Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 20 juni 2011

De wirwar rond voedselzekerheid

De wirwar rond voedselzekerheid

 

Onder druk van beleid dat sterk aandringt op het verbeteren van de positie van 'BV Nederland' dreigen we die focus te verliezen: Als we het over voedselzekerheid in ontwikkelingslanden hebben, zou het niet moeten gaan over het produceren van voedsel voor 9 miljard mensen in 2050, maar om het verzekeren van toegang tot voedsel van voldoende kwaliteit voor de 1 miljard mensen die op dit moment honger lijden. Dan moeten we ons niet richten op het produceren van meer voedsel, maar op het verdelen van voedsel dat al geproduceerd wordt. De focus moet niet liggen op productie die onder druk staat van klimaatverandering, maar op productie die onder druk staat door het niet duurzaam gebruiken van land en water. Bovendien ligt de oplossing voor voedselzekerheid voor arme mensen niet in de hogere technologie maar in het democratiseren van de besluitvorming rondom land- en watergebruik, en het respecteren van het mensenrecht op water en het mensenrecht op voedsel.

 

Aan sectorspecialisten die zich inzetten voor voedselzekerheid doe ik hierbij alvast wat suggesties, op basis van de jarenlange ervaring van Both ENDS en partner organisaties: Sorteer voor op vrouwen en sectoren waar vrouwen actief zijn, omdat juist zij voor de lokale markt produceren; stimuleer de ontwikkeling van participatieve systemen voor ruimtelijke ordening en het beheer van watersystemen, zoals Indonesië dat doet; rehabiliteer gedegradeerd land, zoals in Niger; en versterk de stem van lokale producenten die de misbruik van land- en waterrechten en de schending van internationale standaarden signaleren.

 

De groei van de wereldbevolking en de vraag naar voedsel is een uitdaging voor iedereen. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking moet zich focussen op het behalen van voedselzekerheid voor mensen in arme landen. Daar horen de belangen van 'BV Nederland' niet de boventoon te voeren. Het is aan de sectorspecialisten om in meerjarenstrategieën 2015 dit onderscheid straks duidelijk te laten zien.

 

Zie ook:

Uitzending Gideon Levy 8 juni 2011: De slag om ons voedsel deel 1

Uitzending Gideon Levy 15 juni 2011: De slag om ons voedsel deel 2

Report submitted by the UN Special Rapporteur on the right to
food, Olivier De Schutter

Reports from International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)

Lees meer over dit onderwerp