Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 10 juni 2011

Creatieve medestanders gezocht

Creatieve medestanders gezocht

 

Ik ben benieuwd naar de plannen die de negen sectoren de komende weken zullen presenteren. Ik verwacht dat twee van de negen - de sectoren 'water' en 'agrifood' - een aanzienlijk deel van hun plannen willen financieren uit de middelen die nog over zijn binnen ontwikkelingssamenwerking. Immers, juist die twee sectoren zijn binnen de plannen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitverkoren om in deze tijd van bezuinigingen meer geld te besteden.

 

Zal de heersende logica, die gericht is op korte termijn opbrengsten voor 'Nederland' ook in de plannen van de topsectoren terug te vinden zijn? Dan zullen ze ongeveer de volgende redenering volgen:
Armoedebestrijding kan alleen door economische ontwikkeling, en dat betekent bedrijvigheid. Nederlandse bedrijven zijn goed in water en voedselproductie, en zijn dan ook geknipt voor ontwikkelingssamenwerking met resultaat. Een aanzienlijk deel van de ambities van deze topsectoren kan daarom heel goed gefinancierd worden uit het budget van ontwikkelingssamenwerking.

 

Op het eerste gezicht een logisch verhaal. De angel zal goed verborgen zitten onder een wirwar van statistieken en grafieken en zit vooral in de zaken die niet beschreven zullen worden: geen van de sectoren zal de moeite nemen om een ambitie op armoedebestrijding te benoemen, laat staan dat ze duidelijk zullen maken hoe ze die ambitie gaan realiseren of welke resultaten ze zullen behalen.

 

Misschien verrassen de topsectoren ons door zich niet rijk te rekenen met het geld voor ontwikkelingssamenwerking. Of presenteren ze een visie op armoedebestrijding die oprechte ambitie toont. Dat zou een opluchting zijn. Maar als mijn vrees bewaarheid wordt, dan moeten we op zoek naar creatieve medestanders. Medestanders die zien dat ODA bedoeld is voor armoedebestrijding, waar het bedrijfsleven weliswaar aan kan bijdragen maar zeker niet de leidende speler in kan zijn. Medestanders die creatieve argumenten aandragen uitdagen tot echte innovatie die wezenlijke stappen zet naar een wereld waarin iedereen niet alleen profiteert van 'natuurlijke' rijkdommen, maar die ook bereid is te delen. Wie biedt zich aan?

Lees meer over dit onderwerp