Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 13 januari 2012

'Waterbrief' goed nieuws voor de allerarmsten?

'Waterbrief' goed nieuws voor de allerarmsten?

 

In vergelijking met de brief over Voedselzekerheid, die een half jaar geleden al naar de Tweede Kamer is gestuurd, springt deze brief er op een aantal punten positief uit. De Waterbrief erkent het belang van goed bestuur en de lange adem die nodig is om veranderingen in bestuurlijke processen teweeg te brengen. In deze brief geeft de Staatssecretaris duidelijk aan dat maatschappelijke organisaties een sleutelrol spelen in watervoorziening en waterbeheer.

 

Op één strategisch punt is de brief echter ronduit zwak. De visie op armoedebestrijding lijkt afwezig of is in ieder geval erg impliciet. Om er zeker van te zijn dat de miljoenen die Knapen beschikbaar maakt voor water binnen zijn 'ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl' daadwerkelijk strategisch ten goede komen aan de allerarmsten, moet in ieder geval een drietal basiscondities worden vastgelegd.

 

Het Recht op Water en Sanitatie, waar Nederland ook internationaal een van de belangrijkste pleitbezorgers voor is geweest, moet voor dit beleid als leidraad gelden. Een slimme inzet van dit mensenrecht geeft lokale actoren een instrument in handen om de basisrechten die ze hebben daadwerkelijk te verdedigen. Bovendien zal dit ervoor zorgen dat investeerders in watergerelateerde infrastructuur rekening houden met deze basisrechten.

 

Een tweede aandachtspunt is de rol van vrouwen: zij vormen de overgrote meerderheid van de arme mensen waar Knapen's beleid op gericht is, maar spelen nog nauwelijks een rol in het beleid. Dat moet en kan anders, door een expliciete genderdoelstelling op te nemen in de lijst outputs van de brief.

 

Om beleid tijdig bij te sturen is een goede informatiestroom vanuit de lokale realiteit van groot belang. Meer dan de helft van de ODA-middelen wordt ingezet via internationale organisaties als de Wereldbank of via het bilaterale kanaal. Het is in het belang van de Staatssecretaris tijdig te signaleren wat van de effecten van deze inspanningen zijn. Die informatie moet vooral van lokale organisaties komen. Staatssecretaris Knapen heeft er voordeel van dat deze actoren een stem hebben, zodat de inzet van de Nederlandse watermiddelen ook echt effectief is.

Lees meer over dit onderwerp