Both ENDS

Zoeken
En
Nl
 

2e Voedsel Anders Conferentie

Achter de Voedsel Anders conferentie zit de Voedsel Anders beweging, die bestaat uit organisaties en actieve burgers die zich op de een of andere manier bezig houden met het veranderen en verduurzamen van het totale voedselsysteem.

Voedsel Anders brengt manieren om de hele keten van voedselproductie tot voedselconsumptie te veranderen samen, met een speciale focus op agro-ecologie, korte ketens, rechtvaardig handelsbeleid en landrechten.

De eerste Voedsel Anders conferentie in 2014, werd door meer dan 800 mensen bezocht en in 2015 werd het manifest ondertekend door ongeveer 30 organisaties. Tijdens de komende conferentie zal worden voortgebouwd op de basis die er nu ligt.

De twee dagen zijn rijk gevuld met interactieve workshops, debatten en sprekers zoals Irene Cardoso, Olivier de Schutter en Jonathan Karpathios Ook Buitenlandse Zaken zal deelnemen aan een debat en aanwezig zijn bij de conferentie. Wie op zaterdag 13 februari komt, kan bovendien een bezoek brengen aan de zadenbeurs Reclaim the Seeds die dan in het gebouw naast de Voedsel Anders - conferentie wordt gehouden.

Both ENDS is één van de organisatoren van de Voedsel Anders conferentie en daarnaast verzorgen we een aantal zeer uiteenlopende workshops.

Op vrijdag:

Workshop 'Voedselbossen ontwerpen' door Roos Nijpels
Workshop 'Voedselbossen in internationaal perspectief: Hoe Forest Gardening de landbouw verduurzaamt' (in het Engels) door Roos Nijpels & Maaike Hendriks
Workshop 'Free trade or market regulation within agriculture – analysis, alternatives and strategies' (In het Engels) Sprekers: Niek Koning (Department Social sciences, Subdivision Agricultural Economics and Rural policy Wageningen UR), Burghard Ilge (Trade campaigner Both ENDS), Henk Eggink (Directoraat Foreign Economic Affaris, Dutch Ministery of Foreign Affairs) Moderator: Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument)
Workshop 'Verduurzaming van de importen van soja of zo groot mogelijke Europese zelfvoorziening van eiwitgewassen' (In het Nederlands) Sprekers: Wijnand van IJssel (Directoraat Directie Inclusieve Groene Groei (IGG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken), Tamara Mohr (Both ENDS), Nina Holland (Corporate Europe Observatory), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) Moderator: Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument)

Op zaterdag:
Workshop 'Women's rights to land & food in the face of large-scale investments' (In het Engels) door Karin van Boxtel i.s.m. ActionAid
De Voedsel Anders conferentie is een leuke gelegenheid om interessante workshops te bezoeken, te discussiëren over alternatieven voor de huidige voedsel- en landbouwsystemen en vooral om veel mensen te ontmoeten en inspiratie op te doen!

Als je je wilt inschrijven voor één van de twee, of voor beide dagen, dan kan dat hier.

(zie hier het voorlopige programma).

Zie hier de flyer voor de conferentie

 -