Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Roos Nijpels-Cieremans

Rich Forests • Landherstel • Productieve ecosystemen • Niet-houten bosproducten • Communities regreen the Sahel • Projectleider • Forest Garden Products  • Voedselbossen

Ik heb een passie voor de natuur en compassie met de mensheid. Ik ben een sociaal ondernemer binnen de NGO-wereld en bouw aan partnerschappen waarin zowel de natuur als de economie winnen.

Toegewijd, gemotiveerd en gepassioneerd, is hoe mensen mij omschrijven. Ik werk al jaren met inheemse gemeenschappen in Azië, boeren in India en kleine organisaties over de hele wereld. Ik hou ervan om mogelijkheden te bieden voor kleine bedrijfjes in niet-houten bosporucten en tegelijk de overgebleven plukjes regenwoud te beschermen en herstellen. Dit werk bracht me diep de bossen in, waar je leert om de kracht van mensen te waarderen, hoe zij omgaan met de snelle veranderingen in de wereld en hun diepgewortelde tradities en cultuur. Het deed me nadenken over de keuzes die op hoog politiek niveau gemaakt worden door mensen met macht en controle over gemeenschappelijk bezit. Hoe kunnen we werken aan een wereld die voor iedereen voldoende mogelijkheden biedt?

Een deel van de oplossing voor dit probleem ligt wat mij betreft in Rich Forests. Dit programma brengt lokale realiteiten en de kennis en ervaring van generaties van mensen die in de bossen wonen samen met wetenschap, technologie en agro-ecologie / Analog Forestry. Ik fungeer graag als schakel tussen mensen die graag willen bijdragen aan duurzame (voedsel)productie, mensen die de kennis hebben om productiesystemen te verbeteren en mensen/organisaties met de middelen om dit te ondersteunen.

Naast twee jaar projectleider te zijn geweest voor de Fair Green and Global-alliantie, ben ik sinds 2018 projectleider van het Communities regreen the Sahel-programma. Een mooie toevoeging aan mijn eerdere ervaring, zowel wat betreft regio als methode voor landherstel (Assisted Natural Regeneration).

Roos_Nijpels.jpg
Roos Nijpels-Cieremans