Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Dossier

Onder druk wordt alles vloeibaar: achter de schermen in coronatijd

In tijden van wereldwijde lockdown gaat alle aandacht uit naar de zorg, naar het verdriet van mensen die dierbaren verliezen, naar thuisscholende kinderen en de buurvrouw die zelf niet meer naar de supermarkt kan. Ambtenaren en politici zijn hard aan het werk om zowel de huidige COVID-19-crisis als de economische crisis die daarmee samenhangt, te bezweren.

Wat zich in Nederland vóór de schermen afspeelt is indrukwekkend, snel en gefocust. Maar achter de schermen staat de wereld niet stil. Er wordt over geld gesproken dat makkelijker toegankelijk moet worden, geld dat extra moet worden geleend en geld dat van het ene publieke potje naar het andere moet gaan.

Terwijl de publieke aandacht vooral op de situatie in Nederland gericht is, worden grote beslissingen genomen over de financiering van ons buitenlandbeleid– niet alleen over het geld voor ontwikkelingssamenwerking, maar vooral ook om de  Nederlandse handel  en export te stimuleren. Dit is dus het moment om ook díe geldstromen zo in te richten dat ze klimaat- en mensenrechten dienen en bijdragen aan verduurzaming van handel en handelsketens.

In de verschillende korte bijdragen die hieronder te lezen zijn, besteden we de komende tijd aandacht  aan de keuzes die voorliggen omdat ons geld - juist nu - zou moeten bijdragen aan een duurzamer en eerlijker handelsbeleid.

Lees meer over dit onderwerp