Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 11 December 2020

Both ENDS publiceert nieuwe strategie 2025

Both ENDS heeft een nieuwe 5-jaar strategie. Met de nieuwe strategie werken we via drie strategische routes toe naar het bereiken van onze visie en missie: 1) Een krachtig en invloedrijk maatschappelijk middenveld; 2) Systeemverandering in publieke instellingen die mens en milieu vooropstellen; en 3) Transformatieve praktijken zijn de norm.

De Both ENDS strategie is opgesteld in nauwe samenwerking met een diverse groep partners en bondgenoten: NGO's, gemeenschapsorganisaties, small grants funds, vrouwenorganisaties en bewegingen. In maart 2019 kwamen 25 partners bij elkaar om hun inzichten te delen over de dilemma's waar we voor stonden, en gaven zo richting aan onze grove eerste plannen.

Benieuwd naar het resultaat? Download hier de Both ENDS Strategie 2020-2025.

Both ENDS 5-jaar-strategie in relatie tot Covid-19

We waren nauwelijks klaar met het schrijven van onze nieuwe strategie toen begin 2020 de mondiale Covid-19 pandemie uitbrak. Desondanks blijft Both ENDS de routes volgen zoals we die in de strategie hebben uitgestippeld. Onze strategische doelen en Theorie van Verandering gaan de strijd aan met een aantal cruciale uitdagingen die ook in deze pandemie voortbestaan. Ons netwerk van partners bevestigt dit: de gevolgen van de gezondheids- en economische crisis als gevolg van Covid-19 kunnen alleen worden opgelost door een systeemverandering. Deze respons moet deels vanuit het maatschappelijk middenveld komen, van actoren die de knelpunten in ons mondiale economische en handelssysteem kennen en die ervaring hebben met groene en inclusieve infrastructuur, duurzame voedselproductie en het herstel van ecosystemen.

Both ENDS strategie en korte-termijn coronabeleid

Om de economische schade als gevolg van de pandemie te bestrijden, worden immense hoeveelheden publiek geld vrijgemaakt. Een deel van deze budgetten zullen door internationale financiele instellingen worden verdeeld. Het is van groot belang dat dat op een eerlijke en duurzame wijze gebeurt, en dat lokale actoren kunnen meebeslissen en toegang krijgen tot deze ontwikkelingsgelden.

Daarnaast wijst alles erop dat overheden fossiele structuren willen laten voortbestaan in deze nieuwe financieringsstromen. Publieke druk op elk niveau en in alle landen is hoognodig om deze trend te doorbreken en ervoor te zorgen dat publieke investeringen gebruikt worden om de energie- en voedseltransitie in te zetten waarvan we allemaal weten dat die nodig is.

De coronacrisis bevestigt dus onze strategische keuzes en vergroot, in plaats van verandert, de urgentie van onze activiteiten samen met ons netwerk van maatschappelijke organisaties. Connecting people for change blijft een passende beschrijving van het werk van Both ENDS: samen met partners creëren we een duurzamere, eerlijke en inclusieve wereld, in tijden van corona en daarna.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp