Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Voor de pers / 6 mei 2019

Persbericht: IPBES rapport luidt de noodklok: 1 miljoen plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd

Amsterdam, 6 mei 2019 - Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement moeten zich in Brussel hard maken voor wetgeving tegen wereldwijde ontbossing. Daartoe roepen Greenpeace Nederland, Solidaridad, IUCN NL, Both ENDS en Oxfam Novib op naar aanleiding van het door de VN gesteunde onthutsende rapport over biodiversiteit. De conclusies van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES https://www.ipbes.net/) zijn niet mals. Deze cruciale analyse van 500 experts uit 50 landen waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten. De urgentie om de ecosystemen van deze aarde te beschermen is nu groter dan ooit.

De cijfers die IPBES presenteert zijn schokkend. Nog nooit was het aantal 
plant- en diersoorten dat met uitsterven bedreigd wordt zo groot. 
Wetenschappers vergelijken de snelheid waarmee de uitsterving gepaard gaat
met het Mesozoïcum, het tijdperk waarin dinosaurussen leefden. Alleen is
het nu niet een asteroïde, maar het menselijk handelen dat de verwoesting
veroorzaakt.

Voor Nederlandse politici komt het rapport precies op het juiste moment
omdat de Europese Commissie aan het eind van deze lente met een actieplan
komt om wereldwijde ontbossing tegen te gaan. Door de aanbevelingen van het
IPBES over te nemen, kunnen ze ervoor te zorgen dat dit actieplan écht
ambitieus wordt. Onze landbouw, voedselproductie en consumptie moeten
drastisch veranderen. Europese wetgeving kan bedrijven dwingen de
ontbossing en mensenrechtenschendingen in hun ketens te stoppen.

Belangrijkste oorzaak biodiversiteitsverlies

Het IPBES concludeert dat het verdringen van natuur door menselijk
ingrijpen de belangrijkste oorzaak is van biodiversiteitsverlies. Zo vond
de helft van de uitbreiding van de landbouw en veeteelt plaats in tropisch
bos. Europa is een belangrijke afzetmarkt voor soja, palmolie, hout, cacao,
koffie, rundvlees, pulp en papier. Allemaal grondstoffen waarvoor dit
tropische bos moet wijken.

Tot nu toe lieten de Europese landen het tegengaan van boskap voor Europese
producten over aan het bedrijfsleven. Sinds 2010 hebben diverse bedrijven
vrijwillige initiatieven ontwikkeld om verantwoorde productie en inkoop te
realiseren richting 2020. Maar anno 2019 is duidelijk dat de
productieketens nog lang niet vrij zijn van ontbossing en
mensenrechtenschendingen. Zo zorgt sojaproductie nog altijd op grote schaal
voor het verdwijnen van waardevolle ecosystemen, zoals de Cerrado, een
savannegebied in Brazilië en de Chaco, een droogbos in Latijns-Amerika.

Alleen een wettelijk Europees kader kan de nodige druk uitoefenen op
bedrijven om ketens in zowel productie- als consumptielanden beter te
reguleren. Wetgeving creëert ook een gelijke behandeling voor ieder bedrijf
in de sectoren en dwingt achterblijvers om grote stappen te zetten in het
vrijmaken van hun productieketens van ontbossing en
mensenrechtenschendingen.

Nederland voortrekkersrol

Nederland heeft als belangrijke importeur van risicogrondstoffen zoals soja
voor veevoer en palmolie, een grote verantwoordelijkheid. Ook is Nederland
momenteel voorzitter van het Amsterdam Declaration Partnership - een
samenwerking tussen Europese landen die de ambitie hebben om ontbossing
tegen te gaan. Dat biedt een enorme kans voor Nederland om nu ook de
leiding te nemen.

 

Lees meer over dit onderwerp