Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 23 september 2014

Suape, Brazilië: de steen in de vijver

Het succes van het werk van Both ENDS hangt vaak af van een lange adem. Dat geldt ook voor onze inspanningen in Suape, Brazilië. Deze week reist Wiert Wiertsema erheen om samen met collega-organisatie SOMO een nieuwe mijlpaal te ondersteunen. Zo’n dertig partijen uit verschillende staten van Brazilië, waaronder milieuorganisaties, advocaten en natuurlijk ook vertegenwoordigers van het Fórum Suape, komen er bij elkaar. De sociale beweging, die is ontstaan als antwoord op de desastreuze uitbreiding van de haven en industrialisatie in Suape, begint ook elders in Brazilië vorm te krijgen. Zo lijkt de saga van Suape een steen in de vijver van de milieupolitiek in Brazilië te worden.

Deze bijeenkomst is een belangrijke kickstart voor samenwerking tussen Braziliaanse maatschappelijke organisaties in vergelijkbare situaties. Both ENDS en SOMO zijn mede-organisatoren en mede-financiers van de workshop die tijdens de bijeenkomst wordt gegeven. Het zou goed kunnen dat ook afgevaardigden van het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord, dat in Suape heeft gewerkt, aanwezig zijn.

 

Wat gebeurt er deze week in Suape?

Wiert Wiertsema: “Deze week gaan we informatie uitwisselen, over Suape en over vergelijkbare milieu- en mensenrechtenproblemen in Rio de Janeiro, en in de staten Rio Grande en Ceará. We informeren elkaar over de verantwoordelijkheid van bedrijven en investeerders, over richtlijnen van de VN voor bedrijven en mensenrechten, de regels van de OECD, en de private investeringstak van de Wereldbank, IFC. Daarna gaan we iedereen instrueren hoe verschillende klachtprocedures bij investeringsbanken en kredietverzekeraars werken. Dat gaan we ook oefenen.”

 

Wat is de stand van zaken in Suape?

 “De olieraffinaderij van Petrobras in de haven van Suape is bijna klaar. Officieel zou deze raffinaderij begin 2015 operationeel moeten worden. De kosten zijn opgelopen tot 20 miljard US$, terwijl er oorspronkelijk slechts zo’n 2,5 miljard voor was berekend. Er blijkt veel vriendjespolitiek en corruptie ten grondslag te liggen aan deze enorme kostenexplosie. De huidige president Dilma Rousseff was de hoogste baas van Petrobras toen de aanbesteding van deze raffinaderij plaatsvond. Deze affaire hangt daarom als een enorme molensteen om haar nek bij de aankomende presidentsverkiezingen.
Aan de constructie van de raffinaderij hebben tienduizenden gastarbeiders uit andere delen van Brazilië gewerkt. Omdat het werk nu vrijwel klaar is zijn die ontslagen. Zoals zo vaak is er niet meteen ander werk in de regio. Kortom, er is nu een flink werklozenprobleem ontstaan in en rond Suape.”

 

En hoe staat het nu met van Oord?

 “Hoewel de raffinaderij bijna klaar is, is het toch de vraag of die volgend jaar kan gaan draaien. Reden is dat het baggerwerk voor het toegangskanaal tot de haven van Suape niet door Van Oord is afgemaakt. De grote olietankers die worden verwacht kunnen nog niet gevuld met olie de haven binnenlopen. Daar is een schadeclaim van €40 miljoen euro uit voortgekomen. Van Oord gaat ervan uit dat er na de verkiezingen een nieuwe tender zal worden uitgeschreven om genoemde klus alsnog af te maken. De baggeraar wil graag weer meedingen omdat ze vinden dat zij de beste knowhow hebben. Op mijn vraag of de claim al is betaald was het antwoord nee. Dat is volgens Van Oord nu een zaak van de kredietverzekeraar Atradius DSB.”

 

Lees meer over de ontwikkelingen in Suape

Lees meer over dit onderwerp