Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 30 October 2014

Sojabarometer 2014 is uit: Nederland ligt ver achter op schema!

Nederland haalt doel verantwoorde soja niet

 

De Nederlandse Sojacoalitie (bestaand uit acht ontwikkelings- en milieuorganisaties)* constateert dat in 2013 slechts een kwart van de 2,4 miljoen ton soja die Nederland gebruikt,  verantwoord is geproduceerd. Voor driekwart van de soja wordt op geen enkele manier verantwoording afgelegd over de sociale of ecologische gevolgen. Nederland heeft als doel 100% verantwoord sojagebruik in 2015. Dat is nu bijna onhaalbaar geworden.

Meer doen
Tamara Mohr, woordvoerder van de Sojacoalitie: “Wat we in 2011 hadden afgesproken, 100 procent verantwoorde soja in 2015, gaan we op deze manier niet halen. De overheid heeft 3,5 miljoen geïnvesteerd en de zuivelsector komt zijn afspraken na, maar de varkens- en de pluimveesector schieten tekort. Nederland klopt zich op de borst dat het koploper is in verantwoorde soja maar kan dat zo niet waarmaken.

 

Schadelijk
Het gebruik van soja veroorzaakt nog steeds veel sociale- en milieuschade. Conflicten met lokale bewoners om landbouwgrond, ontbossing, verlies van wetlands, klimaatverandering, milieuproblemen door pesticidegebruik en druk op voedselzekerheid in zich ontwikkelende landen, het zijn allemaal gevolgen van het gebruik van soja. Van de door Europa veroorzaakte ontbossing door de import van plantaardige grondstoffen, is het aandeel van soja 60 procent. Terwijl het gebruik van verantwoorde soja achterblijft, neemt de totale productie van schadelijke soja snel toe. Ook gebieden die minder geschikt zijn voor sojateelt worden daardoor hard geraakt, zoals de droge Chaco en de Paraná delta in Argentinië,  en de waterrijke Pantanal  in Brazilië.

 

Overleg
Vandaag wordt de Sojabarometer** gepresenteerd aan de Nederlandse en internationale sojasector. Sojacoalitieleden Both ENDS, IUCN NL en Wetlands International (samenwerkend in de Ecosystem Alliance) overleggen vandaag in Den Haag met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de vier belangrijkste soja-producerende landen Brazilië, Paraguay, Bolivia en Argentinië. Ze praten ook met Nederlandse sojagebruikers zoals Nutreco, Ahold en Unilever en met de Ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken. Tijdens deze bijeenkomst worden concrete aanbevelingen voor actie besproken. In Londen lanceert de RTRS (Round Table on Responsible Soy) vandaag haar ‘Task Force Europe’ met als doel de afname van RTRS soja in Europa te stimuleren. Daar presenteren Sojacoalitieleden Wereld Natuur Fonds en Solidaridad hun ideeën voor verbetering.

 

De cijfers
Wereldwijd wordt 276 miljoen ton soja verbouwd op een gebied zo groot als Frankrijk en Spanje. In 2013 werd slechts 2 procent van alle soja op de wereld volgens een duurzaamheidsstandaard gecertificeerd. De Europese afhankelijkheid van import-soja is enorm. Jaarlijks wordt in Europa meer dan 31 miljoen ton soja gebruikt, waarvan maar 3,6% binnen Europa wordt geproduceerd. In Europa worden nieuwe initiatieven ontwikkeld om verantwoorde soja te telen.

 

 

*De Nederlandse Sojacoalitie is een samenwerkingsverband van Both ENDS, IUCN NL, Milieudefensie, Natuur&Milieu, OxfamNovib, Solidaridad, Wetlands International en Wereld Natuur Fonds. Wij zoeken samen met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in soja producerende, verwerkende en consumerende landen naar manieren om de sojateelt rechtvaardiger en minder milieubelastend te maken. Ook wil de Sojacoalitie de import van soja vervangen door in Europa geteelde eiwitgewassen.

 

**Hier kunt u de Sojabarometer lezen en downloaden : Sojabarometer 2014

Hier vindt u het achtergrondrapport, waarop de publieksversie is gebaseerd (in het Engels).

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Nederlandse Sojacoalitie

 

Secretariaat Nederlandse Sojacoalitie:

p/a Both ENDS  / Nieuwe Keizersgracht 45  / 1018 VC Amsterdam

 

Contactpersoon: Tamara Mohr / telefoon: 020 – 5306612 / e-mail: tm@bothends.org of de afdeling communicatie: telefoon 020 -5306600 / email: m.helmer@bothends.org / avandervlugt@bothends.org / www.bothends.org

 

 

Lees meer over dit onderwerp