Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 4 augustus 2017

Nicaragua-kanaal ondergraaft mensenrechten

Uit een gisteren verschenen rapport van Amnesty Centraal-Amerika blijkt dat de plannen voor een nieuw kanaal nu al leiden tot veelvuldige schendingen van mensenrechten in Nicaragua. Dit terwijl de bouw van het kanaal nog niet eens is begonnen. Veel organisaties verzetten zich mede hierom tegen het kanaal. Both ENDS ondersteunt hen daarbij.

Om de bouw van het kanaal, en allerlei deelprojecten zoals havens, pijpleidingen en een vliegveld, mogelijk te maken, heeft Nicaragua een speciale wet opgesteld. Deze zogeheten 'Wet 840' is in juni 2013 in een week tijd doorgedrukt door de regering. De concessie voor het kanaal is uitgegeven aan de Chinese investeerder HKND.


Rapport 'Danger: rights for sale'
Het rapport 'Danger: rights for sale - The Interoceanic Grand Canal Project in Nicaragua and the erosion of human rights' brengt uitgebreid in kaart hoe Wet 840 tot stand kwam, wat er in de wet staat en wat de eventuele toekomstige gevolgen kunnen zijn. Uit het rapport blijkt dat de wet landonteigening op grote schaal mogelijk maakt en op het gebied van inspraak en compensatie niet voldoet aan nationale en internationale wetten, zoals FPIC*. Daarnaast onderdrukt de Nicaraguaanse overheid elke vorm van protest tegen het kanaal.


Ook Both ENDS' partnerorganisatie Fundación Popol Na heeft meegewerkt aan het rapport van Amnesty. Eerder vertelde directeur Mónica López ons al dat Wet 840 "de Chinese investeerder de komende 100 jaar toegang geeft tot álle natuurlijke hulpbronnen in heel Nicaragua, om zijn projecten te kunnen ontwikkelen. Onder deze nieuwe wet kan iedereen zonder pardon van zijn land worden gezet, zonder enige tegenspraak."


Steun voor educatie over en naleving van mensenrechten
Het is duidelijk dat Wet 840 de rechten van HKND boven de rechten van lokale, vaak inheemse bewoners stelt. Omdat veel Nicaraguanen niet of nauwelijks bekend zijn met hun rechten, heeft mensenrechtenadvocate Maria Luisa Acosta van partnerorganisatie CALPI met steun van Both ENDS in augustus 2016 een reis gemaakt langs inheemse gemeenschappen. Zij heeft hen geïnformeerd over hun recht op FPIC en onderzocht in hoeverre de regering zich aan deze principes heeft gehouden. Dit bleek nauwelijks te zijn gebeurd.


Op basis van een rapport daarover zullen de inheemse leiders hun zaak nu voorleggen aan de Interamerikaanse Mensenrechtencommissie, met steun van CALPI, Popol Na en Both ENDS.


Both ENDS verwelkomt dan ook dit rapport van Amnesty en zal de ontwikkelingen in Nicaragua op de voet blijven volgen.


Lees meer:

Het rapport van Amnesty 'Danger: rights for sale'
Lees ook ons complete verhaal over het Nicaragua-Kanaal

 

*FPIC (Free, Prior and Informed Consent) houdt in dat lokale gemeenschappen inspraak hebben in projecten op hun territorium, zonder onder druk te worden gezet (free), voordat het project begint (prior) en op basis van juiste informatie (informed).

Lees meer over dit onderwerp